Nazad

Aktuelno

101. sjednica Vlade FBiH
27 Feb 2014

Danas je u Sarajevu započela 101. sjednica Vlade FBiH, na kojoj je utvrđen Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima i u Parlament FBiH upućen po hitoj proceduri.

Također je utvrđen i u hitnu parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave predviđeno je da sadašnje Federalno ministarstvo zdravstva promijeni naziv u Federalno ministarstvo zdravlja.

Danas su razmatrani i prihvaćeni izvještaji o radu Federalnog tužilaštva u 2012. i 2013. godini, uz izvještaje o radu na predmetima iz oblasti kriminala, posebno privrednog i onog počinjenog u privatizacijskim postupcima.

Federalna vlada je dala suglasnost na Akcijski plan o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju izvanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nuklearne štete, čiji je Nacrt sačinila Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Doneseno je i više rješenja i odluka iz oblasti kadrovske politike.

Zbog drugih neodložnih obaveza članova Vlade FBiH, 101. sjednica bit će nastavljena sljedeće sedmice, a o danu i vremenu održavanja sjednice bit ćete blagovremeno obaviješteni.

 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE