Nazad

Aktuelno

Premijer Nikšić sa ambasadoricom Španije Errasquin
26 Feb 2014

Pitanje daljnje budućnosti Talgo vozova, koje su ugovorom iz 2005. godine naručile Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, a isporučeni su 2011., bilo je glavna tema razgovora premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i ambasadorice Kraljevine Španije u našoj zemlji Marije Aurore Mejia Errasquin.

Ova tema već dugo je aktuelna zbog činjenice da je tada nabavljeno devet kompozicija ovih visokokvalitetnih vozova, ali da postojeća željeznička infrastruktura, odnosno tračnice, nisu osposobljene za brzine koje oni razvijaju.

Konstatirajući da je kvalitet ovih vozova, za koje je ambasadorica Španije rekla da predstavljaju ponos španske industrije, neupitan, premijer Nikšić je istakao da se traže rješenja kako bi oni bili stavljeni u funkciju, posebno zbog činjenice da Željeznice uredno izvršavaju kreditne obaveze prema dobavljaču.

Kao jedna od mogućnosti, spomenut je najam svih kompozicija Turskim željeznicama, o čemu se već vode intenzivni pregovori između dviju željezničkih kompanija.

- Nadamo se da će ovi pregovori biti završeni uspješno i da će ove kompozicije biti stavljene u funkciju, od čega će svi imati koristi – rekao je premijer Nikšić, naglasivši da Željeznice FBiH imaju dugogodišnje ugovore sa Turskim željeznicama kojima već iznajmljuju elektrolokomotive.

Nakon određenog vremenskog roka kompozicije bi bile vraćene vlasniku u ispravnom stanju, a o njihovom održavanju dok su u najmu u Turskoj brinula bi kompanija Talgo.

Upoznajući ambasadoricu Španije, na njenu molbu, s trenutnom političkom situacijom u FBiH u svjetlu posljednjih protesta građana, federalni premijer je istakao da je Vlada FBiH opredijeljena za dijalog sa svima, te da je svima omogućeno da iskažu svoje mišljenje.

- Jasna je razlika između opravdanih zahtjeva građana i onih koji su na ulice izašli iz drugih, rušilačkih pobuda. Smatram posebno opravdanim proteste radnika koji su izvarani u kriminalnoj privatizaciji. Mi smo ranije poduzeli i sada poduzimamo niz mjera i koraka koji korespondiraju sa zahtjevima građana.

Demokratska načela su jasna, a to je da se svuda u svijetu vlast mijenja na izborima. Tako se i Vlada FBiH može promijeniti samo u Parlamentu koji predstavlja izraz volje građana koji su ga birali.

Većina postavljenih zahtjeva je prihvatljiva i treba ih kroz zakonska rješenja pretočiti u praksu, te preko državnih organa koji su za to zaduženi krenuti u otkrivanje i procesuiranje korupcije i organiziranog kriminala - rekao je premijer Nikšić.

 

 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE