Nazad

Aktuelno

Predstavnici „Hidrogradnje“ u Vladi FBiH
24 Feb 2014

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, ministri energije, rudarstva i industrije i prostornog uređenja Erdal Trhulj i Desnica Radivojević, direktor Porezne uprave Federacije BiH Midhat Arifović, direktor JP „Ceste Federacije BiH“ Filip Vujeva, te predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP „Autoceste FBiH“ bili su domaćini današnjeg sastanka u Sarajevu sa delegacijom „Hidrogradnje“ d.d. na čelu sa v.d. direktorom Munirom Obralijom.

Razmatrano je aktuelno stanje u ovoj građevinskoj kompaniji koja se u svom poslovanju susreće s brojnim poteškoćama, te stvaranju uvjeta za nastavak radova na vijaduktu Briješće koji je sastavni dio Koridora Vc, čija je ukupna vrijednost oko 10 miliona konvertibilnih maraka.

Obostrano je konstatirano da je „Hidrogradnja“ svojim angažmanom na ovom projektu uspjela ostvariti značajne rezultate i sustići rokove, a neke, uprkos nedavnoj obustavi radova i značajno ubrzati. Također, jedna od ocjena je da je budućnost ove kompanije u nastavku radova na već dobijenim poslovima i obezbjeđivanju novih, u čemu će Vlada i druge federalne institucije učiniti sve kako bi „Hidrogradnja“ opstala i vratila ranije stečene pozicije kako na domaćem, tako i na svjetskom tržištu.

Ovom prilikom je istaknut i problem nenaplaćenih potraživanja u čemu će se javna preduzeća i Vlada maksimalno angažirati kako bi se nakon njihove naplate, stvorili uvjeti za nastavak radova na započetim projektima. Naznačena je i činjenica da bi „Hidrogradnja“ uskoro mogla obnoviti svoje prisustvo na stranim tržištima, posebno libijskom za šta postoji veliki interes ove zemlje.

Jednoglasna je ocjena svih učesnika, a posebno danas prisutnih i predstavnika sindikata, da je današnji sastanak bio izuzetno otvoren i konstruktivan u čemu su svi sudionici dali značajan doprinos. Bilo je riječi i o uvezivanju staža radnika koji su stekli uvjete za punu i prijevremenu penziju, što će Vlada, kao i u velikom broju slučajeva do sada, omogućiti kompanijama koje se prijave na javni poziv koji će uskoro biti objavljen.

 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE