Nazad

Aktuelno

Održana 99. sjednica Vlade Federacije BiH
05 Feb 2014

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o prihvatanju Rezolucije o unaprjeđenju transplantacijske medicine u Federaciji BiH. Temeljni razlog za donošenje Rezolucije, upućene na usvajanje Parlamentu FBiH, jeste unaprjeđenje organizacije transplantacijske medicine, njezin razvoj, s naglaskom na razvoj kadaverične transplantacije u Federaciji BiH.

 
Članovi Federalne vlade su upoznati i sa smjernicama za izradu Prednacrta zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.
 
Federalna vlada je, na osnovu Informacije resornog ministarstva o stanju u Društvu „Ceste“ d.d. Mostar, dala punu podršku Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u razrješenju problema u poslovanju ovog privrednog društva. Ovo ministarstvo je zaduženo da za sljedeću sjednicu Vlade pripremi odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje privremene Uprave „Cesta“.
 
Prihvaćena je i Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 4. juna 2012. godine, te je zadužila da, zajedno s UNIS-om d.d. Sarajevo, kontrolira ispunjenje obaveza iz Ugovora za prodaju udjela UNIS-a d.d. Sarajevo u privrednom društvu UTL ­ Tvornica ležajeva d.o.o. Vogošća.

Vlada FBiH dala je danas Nadzornom odboru Željeznica Federacije BiH d.o.o Sarajevo prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Nijaza Puzića za vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave ovog javnog preduzeća na period do šest mjeseci. 

 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE