Nazad

Aktuelno

Nikšić i Mašić s delegacijom Studentskog centra Sarajevo
03 Feb 2014

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, sa saradnicima, primili su danas u sjedištu Vlade u Sarajevu delegaciju Javne ustanove Studentski centar Sarajevo na čelu s direktorom Emirom Kadrićem.

Tokom sastanka direktor Kadrić je iznio tešku situaciju u kojoj se nalazi ovaj centar zbog dugovanja koja prema njemu imaju kantonalne vlade, a zbog kojih Studentski centar nije u mogućnosti da redovno izmiruje svoje obaveze. Jedan od najvećih problema s kojima se Studentski centar suočava su zatezne kamate koje im je Elektrodistribucija Sarajevo dužna obračunavati zbog kašnjenja u plaćanju električne energije. Tešku situaciju zbog ovih dugovanja Federalna vlada i resorno ministarstvo su svojim mjerama ublažili, ali to nije riješilo problem.

Premijer Nikšić je naglasio da će još jednom uputiti dopis kantonalnim vladama da izmire obaveze koje imaju prema ovom centru u subvencioniranju usluga ishrane i smještaja studenata i omoguće normalno tekuće poslovanje Studentskog centra, što je i dogovoreno na zajedničkom sastanku u julu prošle godine.

Danas je dogovoreno i da bude formirana radna grupa sastavljena od predstavnika federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, finansija i pravde, te Elektrodistribucije Sarajevo sa zadatkom da pripremi izmjene zakonskih odredbi kojima bi se studentskim centrima u Federaciji BiH omogućilo da pod posebnim uvjetima plaćaju račune za utrošenu električnu energiju.

Federalni premijer danas je izrazio spremnost da iz tekućih rezervi premijera pomogne rad multimedijalnog centra u Studentskom centru Sarajevo.

 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE