Nazad

Aktualno

Uklonjen kamp u Alipašinoj ulici
08 Aug 2019Šatorsko naselje u Alipašinoj ulici u Sarajevu je rasformirano. Saborci iz kampa su ispoštovali svoje obećanje i rasformirali šatorsko naselje nakon što Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. U tome su zatražili i pomoć od federalnog ministra za pitanja boraca Salke Bukvarevića kako bi bezbjedno uklonili šatorsko naselje. Za ovu namjenu angažirano je i vozilo koje je uklonilo postavljene objekte iz kampa, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Podsjećamo, u izradi Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica učestvovalo je deset predstavnika boraca, od čega dva saborca iz kampa. Zakon su jednoglasno usaglasili predstavnici svih političkih partija u Predstavničkom domu PFBiH, predstavnici Vlade FBiH i predstavnici boraca. Za ovu namjenu Vlada FBiH je obezbijedila dodatnih 50 miliona KM na godišnjem nivou.Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica je, nakon gotovo deset godina, stupio na snagu 8. augusta ove godine i od danas branioci mogu predavati zahtjeve u općinske službe boračko-invalidske zaštite kako bi ostvarili prava definirana Zakonom. Među brojnim pravima, predviđena je egzistencijalna naknada za branioce sa 57 i više godina koji su najmanje godinu na evidenciji nezaposlenih i čija su mjesečna primanja manja od 170 KM.  Obuhvaćeni su i RVI od 20 do 50 posto koji nemaju drugih primanja i oni koji imaju eventualno neka socijalna davanja.
 
Srijeda,
15. srpanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE