Federal MinistriesMUP

Ministry of Interior

Minister: Aljoša Čampara

Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
Tel: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218Pravda

Ministry of Justice

Minister: Mato Jozić

Valtera Perića 15, Sarajevo
Tel: +387 33 213-151
Fax: +387 33 213-152 lok. 358Finansije

Ministry of Finance

Minister: Jelka Milićević

Mehmeda Spahe 5, Sarajevo
Tel: +387 33 253 400
Fax: +387 33 203 152ERI

Ministry of Energy, Mining and Industry

Minister: Nermin Džindić

Alekse Šantića bb, Mostar
Tel: +387 36 513-800
Fax: +387 36 580-015Promet

Braće Fejića bb, Mostar
Tel: +387 36 550-025
Fax: +387 36 550-024Rad

Ministry of Labor and Social Policy

Minister: Vesko Drljača

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 650-685
Fax: +387 33 255-462Izbjeglice

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: + 387 33 204-552
Fax: + 387 33 226-553Borci

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 212-932, 212-933
Fax: +387 33 222-679Zdravstvo

Ministry of Health

Minister: Vjekoslav Mandić

Titova 9, Sarajevo
Tel: +387 33 226-635; 226-637
Fax: +387 33 226-635; 226-637Obrazovanje

Ministry of Education and Science

Minister: Elvira Dilberović

dr.Ante Starčevića bb, Mostar
Tel: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742Kultura

Ministry of Culture and Sports

Minister: Zora Dujmović

Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo
Tel: +387 33 254-100; 254-103
Fax: +387 33 226-675Trgovina

Ministry of Trade

Minister: Zlatan Vujanović

Ante Starčevića bb, Mostar
Tel: +387 36 310-148
Fax: +387 36 318-684PU

Ministry of of Physical Planning

Minister: Josip Martić

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-500
Fax: +387 33 652-743Poljoprivreda

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-551
Fax: +387 33 726-669Obrt

dr.Ante Starčevića bb, Mostar
Tel: +387 36 449-120
Fax: +387 36 449-122Turizam

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-700
Fax: +387 33 726-747

Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA