PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra (*) Naziv (*)  
ABA-01 Prethodno odobrenje za sticanje značajnog vlasničkog udjela banke u drugom pravnom licu Pogledaj
ABA-02 Odobrenje za izbor nezavisnog vanjskog revizora Pogledaj
ABA-03 Odobrenje za emisiju dionica i ostalih vrsta vrijednosnih papira i mišljenje na iste Pogledaj
ABA-04 Bankarska dozvola Pogledaj
ABA-05 Saglasnost za uključenje konvertibilnih stavki kapitala u obračun dopunskog kapitala banke Pogledaj
ABA-06 Prethodna saglasnost za izbor kandidata za članove nadzornog odbora banke Pogledaj
ABA-07 Ovlaštenje za osnivanje organizacionih dijelova banke sa sjedištem na teritoriji Federacije Pogledaj
ABA-08 Ovlaštenje za osnivanje organizacionih dijelova banke sa sjedištem izvan teritorije Federacije Pogledaj
ABA-09 Ovlaštenje za osnivanje predstavništva banke sa sjedištem na teritoriji Federacije Pogledaj
ABA-10 Ovlaštenje za osnivanje predstavništva banke sa sjedištem izvan teritorije Federacije Pogledaj
ABA-11 Ovlaštenje za osnivanje subsidijarnog lica banke sa sjedištem izvan teritorija Federacije Pogledaj
ABA-12 Odobrenje za portfelj malih kredita Pogledaj
ABA-13 Saglasnost za učešće u privatizaciji banaka Pogledaj
ABA-14 Odobrenje za produženje imenovanja privremenog direktora banke Pogledaj
ABA-15 Saglasnost za otplatu subordiniranog duga prije dospijeća Pogledaj
ABA-16 Odobrenje za smanjenje kapitala ili pogoršanje strukture kapitala banke otkupom vlastitih dionica Pogledaj
ABA-17 Dozvola za ulaganje u stalna sredstva više od 50% osnovnog kapitala banke Pogledaj
ABA-18 Odobrenje za statusnu promjenu banke Pogledaj
ABA-19 Saglasnost za prodaju, pripajanje ili spajanje banke u likvidaciji Pogledaj
ABA-20 Saglasnost na statut banke Pogledaj
12345678910...>>