PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Sektor za poljoprivredu Sektor za poljoprivredu FMPVS-POLJ-04 Stavljanje u unutrašnji promet sredstava za zaštitu zdravlja bilja Pogledaj
FMPVS-POLJ-05 Upis u Registar proizvođača poljopoprivrednog sadnog materijala Pogledaj
FMPVS-POLJ-06 Upis u registar dorađivača sjemena Pogledaj
FMPVS-POLJ-07 Upis u registar laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena Pogledaj
FMPVS-POLJ-08 Upis u registar proizvođača sjemena poljoprivrednog bilja Pogledaj
FMPVS-POLJ-09 Upis u Registar uvoznika sjemena i sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva Pogledaj
Sektor za prehrambenu industriju FMPVS-PRE-01 Ovlašćenje za vršenje analize svježeg sirovog mlijeka Pogledaj
FMPVS-PRE-02 Rješenje o ispunjavanju tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje registrovane djelatnosti Pogledaj
Sektor za poljoprivredu/ Odsjek za animalnu proizvodnju FMPVS-RIB-01 Dozvola za ribolov za naučno-istraživačke svrhe Pogledaj
FMPVS-RIB-02 Saglasnost na ribolovnu osnovu i godišnje programe Pogledaj
Sektor za šumarstvo FMPVS-SUM-02 Saglasnost na lovno-gospodarske osnove Pogledaj
FMPVS-SUM-03 Upis u Registar laboratorija za kontrolu kvaliteta šumskog i hortikulturnog sjemena Pogledaj
FMPVS-SUM-04 Upis u Registar uvoznika šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala Pogledaj
FMPVS-SUM-05 Upis u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala Pogledaj
FMPVS-SUM-06 Upis u Registar dorađivača šumskog i hortikulturnog sjemena Pogledaj
FMPVS-SUM-07 Dozvola za krčenje šume/promjena namjene šumskog zemljišta/ radi gradnje planiranih građevinskih objekata ili eksploatacije mineralnih sirovina Pogledaj
FMPVS-SUM-08 Saglasnost za zamjenu državnih šuma i šumskog zemljišta za privatnu šumu i šumsko zemljište Pogledaj
FMPVS-SUM-09 Saglasnost za šumsko-privredne osnove ili godišnje planove gospodarenja Pogledaj
FMPVS-SUM-10 Upis u Registar objekata za proizvodnju sjemena Pogledaj
FMPVS-SUM-11 Odobravanje unutrašnjeg prometa sredstava za zaštitu bilja Pogledaj
12345678910...>>