PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Kapetanija unutrašnje plovidbe-prometa FMPK-KAP-03 Izdavanje lista očevidnosti za plutajući objekat Pogledaj
FMPK-KAP-04 Uvjerenja za upravljanje čamcom-brodicom Pogledaj
FMPK-KAP-05 Upis čamaca i drugih plovila unutrašnje i pomorske plovidbe u Registar Pogledaj
FMPK-KAP-06 Uvjerenja o sposobnosti čamca za plovidbu Pogledaj
Sektor transportne infrastrukture prometnog sistema FMPK-TRINF-01 Izmjena režima prometa Pogledaj
FMPK-TRINF-02 Odluka o statusu napuštenog dijela magistralne ceste Pogledaj
FMPK-TRINF-03 Rješenje o saglasnosti na projekat Pogledaj
Federalno Ministarstvo prostornog uređenja Sektor za prostorno planiranje, Odsjek za planiranje FMPU-PP-01 Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (prostorni planovi, urbanistički planovi, regulacioni planovi, urbanistički projekti) Pogledaj
Sektor za opće, pravne, finansijske i zajedničke poslove FMPU-UPR-01 Rješenje za korištenje stana Pogledaj
FMPU-UPR-02 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja Pogledaj
Sektor za upotrebu zemljišta na federalnoj razini, Odsjek za odobravanje građenja građevina i radova iz nadležnosti Federacije FMPU-UZ-01 Urbanistička saglasnost Pogledaj
FMPU-UZ-02 Odobrenje za građenje Pogledaj
FMPU-UZ-03 Upotrebna dozvola Pogledaj
FMPU-UZ-04 Ovlaštenje za obavljanje poslova projektovanja Pogledaj
FMPU-UZ-05 Ovlaštenje za građenje građevina i izvođenje pojedinih radova na građevinama i drugim zahvatima Pogledaj
FMPU-UZ-06 Ovlaštenje za nostrifikaciju inostrane investiciono-tehničke dokumentacije Pogledaj
FMPU-UZ-07 Odobrenje za rehabilitaciju nacionalnih spomenika Pogledaj
Federalno minist. poljoprivrede, vodop. šumarstva Odsjek za biljnu proizvodnju FMPVS-POLJ-01 Upisu u Registar pravnih i fizičkih lica koja primjenjuju postupke tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakovanje Pogledaj
Sektor za poljoprivredu FMPVS-POLJ-02 Saglasnost za odobravanje uvoza sjemena, sadnog materijala, ukrasnog bilja i micelija jestivih gljiva Pogledaj
FMPVS-POLJ-03 Suglasnost za uvoz sredstava za zaštitu zdravlja bilja Pogledaj
12345678910...>>