PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Ministarstvo Financija Sektor za fiskalnu i poreznu politiku FMF-TRE-02 Odobrenje/saglasnost na/za: nagradni konkurs i nagradne igre Pogledaj
FMF-TRE-03 Odobrenje/saglasnost na/za: Registraciju privrednog društva ali samo za slučaj kazina Pogledaj
FMF-TRE-04 Odobrenje/saglasnost na/za: Priređivanje raznovrsnih klađenja Pogledaj
FMF-TRE-05 Odobrenje/saglasnost na/za: Priređivanje posebnih igara na sreću Pogledaj
FMF-TRE-06 Odobrenje/saglasnost na/za: Pravila o radu kazina Pogledaj
FMF-TRE-07 Odobrenje/saglasnost na/za: Pravila za svaku vrstu igre na sreću koja će se priređivati u kasinu Pogledaj
Federalno ministarstvo kulture i sporta Zavod za zaštitu spomenika, sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu (komisija) FMKS-KUL-01 Privremeni ili trajni izvoz umjetnina i antikviteta Pogledaj
Odsjek za opće i pravne poslove FMKS-SP-01 Odobrenje za upotrebu imena Federacije Pogledaj
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Inspektorat FMON-01 Nostrifikacija i ekvivalencija inozemnih školskih svjedodžbi Pogledaj
Odsjek za opće i pravne poslove FMON-02 Ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine (Potvrda da se roba koja se uvozi kategorizira da je obrazovnog i naučnog karaktera) Pogledaj
Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sektor okoliša FMOT-OK-01 Saglasnost za uvoz-izvoz neopasnog otpada Pogledaj
FMOT-OK-02 Saglasnost za izvoz-uvoz i tranzit opasnog otpada Pogledaj
FMOT-OK-03 Mišljenja i saglasnosti u postupku pribavljanja licence, kvote i dozvole za uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač Pogledaj
Sektor za okolinske dozvole FMOT-OK-04 Okolinska dozvola Pogledaj
Odsjek za ugostiteljstvo FMOT-TUR-01 Rješenje kojim se utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za smještajne objekte, kojih se kategorije označavaju sa četiri i pet zvjezdica Pogledaj
FMOT-TUR-02 Certifikat o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča Pogledaj
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Sektor cestvonog prometa, stanica tehničkog pregleda i cjevovoda FMPK-CES-01 Bilateralna transportna dozvola Pogledaj
FMPK-CES-02 Potvrda o tehničkoj opremljenosti vozila Pogledaj
Sektor cestvonog prometa, stanica tehnickog pregleda i cjevovoda FMPK-CES-03 Kategorizacija autobuskih stanica Pogledaj
FMPK-CES-04 Odobrenje za rad stanici tehničkog pregleda Pogledaj
12345678910...>>