PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i indus Sektor rudarstva - Odsjek geologije FMERI-RUD-02 Odobrenje kojim se potvrđuje količina i kvaliteta čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda Pogledaj
FMERI-RUD-03 Odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja Pogledaj
FMERI-RUD-04 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti geologije Pogledaj
FMERI-RUD-05 Odobrenje za bavljenje registriranom djelatnošću iz oblasti geoloških istraživanja Pogledaj
Sektor rudarstva - Odsjek rudarstva FMERI-RUD-06 Odobravanje eksploatacije industrijskih mineralnih sirovina Pogledaj
FMERI-RUD-07 Rješenje o utvrđivanju zapaljivih, eksplozivnih i agresivnih osobina opasne ugljene prašine Pogledaj
FMERI-RUD-08 Dozvola za vršenje periodičnih pregleda oruđa za rad i uređaja i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovarajućih isprava Pogledaj
FMERI-RUD-09 Dozvola za upotrebu rudarskih objekata, postrojenja i uređaja Pogledaj
FMERI-RUD-10 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti rudarstva Pogledaj
FMERI-RUD-11 Dozvola za izvođenje radova prema rudarskom projektu Pogledaj
FMERI-RUD-12 Produženje dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina Pogledaj
FMERI-RUD-13 Dozvola za potpunu i trajnu obustavu eksploatacije mineralnih sirovina Pogledaj
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Sektor za rudarstvo FMERI-RUD-14 Rješenje o kategorizaciji jame i razvrstavanju rudarskih prostorija po stepenu opasnosti od metana Pogledaj
Federalno Ministarstvo financija Sektor za međunarodne financije, bankarstvo i finansijsko posredovanje FMF-BAN-01 Odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova Pogledaj
FMF-BAN-02 Odobrenje o iznošenju strane gotovine za potrebe plaćanja uvoza roba i usluga u visini većoj od 3000 EUR Pogledaj
FMF-BAN-03 Odobrenje o iznošenju gotovine i čekova u iznosu većem od 5000 EUR Pogledaj
FMF-BAN-04 Odobrenje rezidentima za otvaranje računa u inostranstvu Pogledaj
FMF-BAN-05 Odobrenje rezidentima za držanje većeg iznosa u deviznoj blagajni od propisanog Pogledaj
Ministarstvo Financija Sektor za privredne finansije i obračunski sistem FMF-PRFIN-01 Licence-Dozvola za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima Pogledaj
Sektor za fiskalnu i poreznu politiku FMF-TRE-01 Rješenje za organiziranje igara na sreću Pogledaj
12345678910...>>