PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Regulatorna komisija za električnu energiju u Fede Voditelj postupka opće rasprave i stručne službe FERK-a. FERK-05 Licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti opskrbe električnom energijom prvog reda Pogledaj
FERK-06 Arbitraža FERK-a Pogledaj
FERK-07 Izmjena i/ili dopuna dozvole za obavljanje elektroprivredne djelatnosti Pogledaj
FERK-08 Donošenje mrežnih pravila distribucije i izmjene i dopune istih Pogledaj
FERK-09 Odobrenje godišnjeg plana razvoja i izgradnje distributivne mreže Pogledaj
FERK-10 Status kvalificiranog kupca Pogledaj
FERK-11 Prenos dozvole za elektroprivredne djelatnosti Pogledaj
FERK-12 Rješenje po žalbi na pristup distributivnoj mreži Pogledaj
FERK-13 Dozvola za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe Pogledaj
FERK-14 Licenca za distribuciju električne energije Pogledaj
FERK-15 Licence za proizvodnju električne energije Pogledaj
FERK-16 Prethodna dozvola za izgradnju i/ili rekonstrukciju proizvodnih i distributivnih objekata Pogledaj
FERK-17 Saglasnost na izgradnju direktnog voda Pogledaj
FERK-18 Oduzimanje dozvole Pogledaj
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i indus Sektor energije FMERI-EN-01 Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije gasa, snabdijevanje gasom, transport gasa, skladištenje gasa i upravljanje postrojenjem za LNG Pogledaj
FMERI-EN-02 Utvrđivanje ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavnje isprava Pogledaj
FMERI-EN-03 Uvjerenje o ispunjavanju uslova minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine naftnim derivatima Pogledaj
FMERI-EN-04 Saglasnost na projektnu dokumentaciju Pogledaj
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Sektor industrije - Grupa za preradu drveta, ind. građevinskog materijala, nemetala i grafičke industrije FMERI-IND-01 Odobrenje nadležnim kantonalnim organima za izdavanje saglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta Pogledaj
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i indus Sektor rudarstva - Odsjek geologije FMERI-RUD-01 Odobrenje za upotrebu laboratorije za ispitivanja, uvođenje u proces rada postrojenja, laboratorija i opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja Pogledaj
12345678910...>>