PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Agencija za nadzor osiguranja FBIH / ANO-22 Upis u registar posrednika u osiguranju i podružnica posrednika u osiguranju Pogledaj
ANO-23 Obnavaljanje odobrenja za rad posrednicima Pogledaj
ANO-24 Saglasnot za prekoračenje ulaganja u BiH Pogledaj
AVP "Jadransko more" Mostar Sektor za izdavanje vodnih akata AVP-02 Vodna suglasnost Pogledaj
Agromediteranski zavod Odjeljenje biljne proizvodnje i tehnologije / Odsjek za vinogradarstvo i voćarstvo FAZ-BILJ-01 Uvjerenje o podrijetlu, kakvoći i autentičnosti pregledanog sadnog materijala Pogledaj
FAZ-BILJ-02 Elaborat o zaštiti zemljopisnog podrijetla vina i rakije Pogledaj
FAZ-BILJ-03 Izvješće o kakvoći sjemena poljoprivrednog bilja Pogledaj
FAZ-BILJ-04 Mišljenje o proizvodnji grožđa i vina Pogledaj
FAZ-BILJ-05 Izvješće o kakvoći sjemena poljoprivrednog bilja za predeklariranje Pogledaj
FAZ-BILJ-06 Analitičko izvješće o provedenoj analizi vina i alkoholnih pića Pogledaj
FAZ-BILJ-07 Uvjerenje o kakvoći poljoprivrednih proizvoda namijenjenih izvozu Pogledaj
FAZ-BILJ-08 Uvjerenje o oznaci porijekla Pogledaj
FAZ-BILJ-09 Dokument za izvoz vina, grožđanog soka, i grožđanog mošta u zemlje EU Pogledaj
Odsjek za agrokemijska ispitivanja FAZ-LAB-02 Gnojidbena preporuka (kemijska i fizikalna ispitivanja tla, gnojiva i biljnog materijala) Pogledaj
Odjeljenje za animalnu proizvodnju i tehnologije, uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu FAZ-STO-01 Potvrda o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja Pogledaj
Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i od Odjeljenje za upravljanje, održavanje, zaštitu i s FDAC-PRO-01 Rješenje o oslobađanju plaćanja cestarine za korištenje autoceste Pogledaj
Regulatorna komisija za električnu energiju u Fede Voditelj postupka opće rasprave i stručne službe FERK-a. FERK-01 Tarifa za djelatnost distribucije električne energije Pogledaj
FERK-02 Tarifa za djelatnost opskrbe nekvalificiranih (tarifnih) kupaca električnom energijom Pogledaj
FERK-03 Tarifa za djelatnost proizvodnje električne energije. Pogledaj
FERK-04 Licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti opskrbe električnom energijom drugog reda Pogledaj
12345678910...>>