PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo Odjeljenje biljne prozvodnje ZZP-BILJ-11 Zdravstveno stanje poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena, objekata za proizvodnju šumskog sjemena i objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka (voćne kulture) Pogledaj
ZZP-BILJ-12 Uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti pregledanog sadnog materijala (voćnih vrsta i ukrasnog bilja) Pogledaj
Odjeljenje za kontrolu kvaliteta/ Laboratorija za sjeme i sadni materijal ZZP-LAB-01 Kvalitet sjemena poljoprivrednog bilja Pogledaj
Odjeljenje Laboratorija za kontrolu kvaliteta ZZP-LAB-02 Kvalitet zemljišta Pogledaj
Odjeljenje Laboratorija za kontrolu kvaliteta / Odsjek za kontrolu životnih namirnica ZZP-LAB-03 Ostaci pesticida i drugih toksičnih materija metodama hromatografije Pogledaj
Odjeljenje Laboratorija za kontrolu kvaliteta ZZP-LAB-04 Analiza kvaliteta uzoraka hrane Pogledaj
Odjeljenje Laboratorija za kontrolu kvaliteta životnih namirnica / Odsjek za kontrolu životnih namirnica ZZP-LAB-05 Analiza teških metala u uzorcima hrane Pogledaj
Odjeljenje za kontrolu kvaliteta / Laboratorija za sjeme i sadni materijal ZZP-LAB-06 Kvalitet i zdravstveno stanje sadnog materijala voćnih vrsta i ukrasnog bilja Pogledaj
Odjeljenje za kontrolu kvaliteta/ Laboratorija za sjeme i sadni materijal ZZP-LAB-07 Prisustvo genetski modifikovanih organizama Pogledaj
Federalno ministarstvo kulture i sporta Zavod za zaštitu spomenika ZZS-01 Stručno mišljenje o projektima iz aspekta zaštite kulturno-historijske baštine Pogledaj
ZZS-02 Stručno mišljenje na projektnu dok. iz aspekta zaštite kult.-hist. baštine a u procesu upravnog postupka dobivanja potrebnih dozvola Pogledaj
Federalni zavod za zapošljavanje Odjeljenja za rješavanje o pravima nezaposlenih osoba i zapošljavanje stranaca ZZZ-01 Odobrenje za zapošljavanje stranca Pogledaj
<<...10111213141516171819