PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Federalno minist. poljoprivrede, vodop. šumarstva Sektor za vodoprivredu FMPVS-VOD-03 Ovlaštenja o ispunjavanju uslova za rad laboratorije za ispitivanje voda Pogledaj
FMPVS-VOD-04 Utvrđivanje granice vodnog dobra i utvrđivanje pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru Pogledaj
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sektor za rad i zapošljavanje/ Odsjek za zapošljavanje FMRSP-01 Rješenje za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju Pogledaj
FMRSP-02 Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu Pogledaj
Federalno ministarstvo trgovine Sektor vanjske trgovine FMTR-SPT-01 Upis u Registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji Pogledaj
FMTR-SPT-02 Uvjerenje o izvršenom kompenzacionom poslu Pogledaj
FMTR-SPT-03 Dozvola za iznošenje sredstava izvan BiH u svrhu osnivanja predstavništva i poslovne jedinice u inozemstvu Pogledaj
FMTR-SPT-04 Dozvola za iznošenje sredstava izvan BiH u svrhu osnivanja preduzeća u inostranstvu Pogledaj
FMTR-SPT-05 Upis u jedinstvenu evidenciju preduzeća za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja Pogledaj
FMTR-SPT-06 Upis u Registar ugovora o izvođenju investicionih radova od strane subjekta iz Federacije BiH u inozemstvu Pogledaj
FMTR-SPT-07 Upis u evidenciju ugovora o zastupanju strane pravne osobe Pogledaj
FMTR-SPT-08 Upis u evidenciju ugovora o vršenju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju Pogledaj
FMTR-SPT-09 Odobrenje - licenca za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u vezi carinjenja robe Pogledaj
FMTR-SPT-10 Dopunsko rješenje za podružnicu- licenca za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u vezi carinjenja robe Pogledaj
FMTR-SPT-11 Prijedlog odluke o odobrenju za lokacije slobodne zone Pogledaj
Sektor za unutarnju trgovinu, cijene, analizu i razvoj trzista-Odsjek za unutarnju trgovinu FMTR-UNT-01 Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje trgovine na veliko i uvoz naftnih derivata - tranzit Pogledaj
FMTR-UNT-02 Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje trgovine na veliko i uvoz naftnih derivata - skladištenje Pogledaj
Sektor za unutarnju trgovinu, cijene, analizu i razvoj tržista Odsjek za cijene, analizu i razvoj tržista FMTR-UNT-03 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa i cijenu uglja za termoelektrane Pogledaj
Sekretar ministarstva FMTR-UNT-04 Ovlaštenje za obavljanje nadzora kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu Pogledaj
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za upravne poslove - Odsjek za državljanstvo FMUP-DRZ-01 Prijem u državljanstvo BiH i Federacije BiH - naturalizacijom Pogledaj
<<...10111213141516171819