PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Federalno minist. poljoprivrede, vodop. šumarstva Sektor za šumarstvo FMPVS-SUM-12 Odobravanje odstrela divljači Pogledaj
FMPVS-SUM-13 Odobravanje uvoza sredstava za zaštitu bilja Pogledaj
Sektor za veterinarstvo FMPVS-VET-01 Odobravanje obavljanja djelatnosti i vrste proizvodnje (registracija objekata iz oblasti veterinarstva: klaonice, prerade mesa, mljekare, skladišta namirnica itd.) Pogledaj
Sektor za veterinarstvo / Odsjek za veterinarsko javno zdravstvo FMPVS-VET-02 Odobrenje za stavljanje u promet vet lijeka (registracija) Pogledaj
FMPVS-VET-03 Odobrenje za stavljanje u promet veterinarskih lijekova (obnova registracije) Pogledaj
FMPVS-VET-04 Ukidanje odobrenja za stavljanje u promet vet lijeka (ukidanje registracije) Pogledaj
FMPVS-VET-05 Rješenje o ispunjavanju veterinarsko - zdravstvenih uslova za obavljanje proizvodnje, prometa i skladištenja hrane za životinje Pogledaj
FMPVS-VET-06 Ovlaštenje za obavljanje veterinarskih dijagnostičkih ispitivanja Pogledaj
FMPVS-VET-07 Odobrenju za obavljanje uvoza i distribucije sjemena za vjest. osjem. i oplođenih jajnih ćelija Pogledaj
FMPVS-VET--08 Rješenje o ispunjavanju propisanih uslova za obavljanje veterinarskih dijagnostičkih ispitivanja Pogledaj
Sektor za veterinarstvo FMPVS-VET-09 Odobrenje obavljanja djelatnosti i vrste skladištenja Pogledaj
FMPVS-VET-10 Registracija objekata za obradu i preradu ribe Pogledaj
FMPVS-VET-11 Registracija objekata za uzgoj ribe Pogledaj
Sektor za veterinarstvo / Odsjek za veterinarsko javno zdravstvo FMPVS-VET-12 Rješenje za obavljanje djelatnosti prometa vet. lijekova (uvoz/izvoz, promet na veliko i malo vet. lijekovima) Pogledaj
Sektor za veterinarstvo FMPVS-VET-13 Rješenje o davanju saglasnosti na lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju ili rekonstrukciju objekata iz oblasti veterinarstva Pogledaj
Sektor za veterinarstvo / Odsjek za veterinarsko javno zdravstvo FMPVS-VET-14 Obavljanje djelatnosti proizvodnje veterinarskih lijekova ili vet.med. sredstava Pogledaj
FMPVS-VET-15 Obavljanju djelatnosti ispitivanja i kontrole vet. lijekova Pogledaj
FMPVS-VET-16 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare Pogledaj
Sektor za vodoprivredu FMPVS-VOD-01 Ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti Pogledaj
FMPVS-VOD-02 Ovlaštenja pravnim licima za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode Pogledaj
12345678910...>>