Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 129. žurnoj sjednici, održanoj 10.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA

PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, V. broj 1579/2018 od 31.12.2018. godine, u točki II iza riječi "Mostar" dodaju se riječi:

"i po točkama 11. i 12. dopunjenog Dnevnog reda redovne Skupštine dioničara Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar."

U točki II iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

"Punomoć, V broj 1579-2/2018 od 31.12.2018. godine, opoziva se.“

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 2/2019

10. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.