Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. hitnoj sjednici, održanoj 14.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PROGLAŠENJU 16. APRILA 2019. GODINE DANOM ŽALOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

16. april 2019. godine, proglašava se Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, povodom tragičnog događaja u kojem su život izgubile četiri uposlenice Osnovne škole "Kovačići" Sarajevo.

 

 

II

 

 

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja odnosno jarbola na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 264/2019

14. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.