Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 36. Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01 l 25/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU REBALANSA PLANA POSLOVANJA

JAVNOG PODUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE, D.O.O. SARAJEVO ZA

2018. GODINU

 

 

I

 

 

Odobrava se Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1590/2018

27. prosinca 2018. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.