Na temelju članka 9. stavak (1) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10-isp i 66/13), na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici održanoj 13.03.2019.  godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RAZVRSTAVANJU REGIONALNE CESTE R-401,

VELIKA KLADUŠA - VRNOGRAČ - RADIĆA MOST -

BUŽIM - BOSANSKA OTOKA U MAGISTRALNU CESTU

SA OZNAKOM M-4.3

 

 

I

 

 

Regionalna cesta R-401, Velika Kladuša - Vrnograč -Radića most - Bužim - Bosanska Otoka, dužine L=57,0 km, razvrstava se u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 231/2019

13. ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.