Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 15. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 157. sjednici, održanoj 21.09.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NADZORNOM

ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE" D.O.O.

SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI

DIREKTORA DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odborU Gospodarskog  društva  "Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo  za  imenovanje  Edite  Rokša  za  vršitelja dužnosti direktora društva do okončanja natječajne procedure, a najduže narazdoblje do dvanaest mjeseci.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Vbroj 1587/2018

21. rujna 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.