Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. alineja 3. i člana 5. stav (1) Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), člana 31. stav (1) Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

KOJOM SE NE DAJE SAGLASNOST NA

VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA

 

 

I

 

 

Ne daje se saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i "Hercegovine, počevši od 01.01.2019. godine, koja iznosi 650,00 KM/1000 Snf , odnosno 0,650 KM/Sm3, ((= 15°C , p=l,OI325 bar, važeći uslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Ud = 34.075,60 kj/Sm3).

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 207/2019

13. marta 20T9. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.