Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi tačke III stav (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH

SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA

IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJU

"DRUŠTVO UMJETNIKA DEBLOKADA" SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava da se iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine doznače sredstva Udruženju "Društvo umjetnika Deblokada" Sarajevo u visini od 800.000,00 KM u svrhu realizacije projekta snimanja igranog filma "Quo Vadiš Aida", redateljice Jasmile Žbanić.

 

 

II

 

 

Sredstva će biti uplaćena Udruženju "Društvo umjetnika Deblokada" Sarajevo, nosiocu projekta produkcije igranog filma "Quo Vadiš Aida", nakon što Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Udruženje "Društvo umjetnika Deblokada" Sarajevo potpišu ugovor o realiziranju dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definirani prava i obaveze ugovornih strana.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Udruženje "Društvo umjetnika Deblokada" Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 205/2019

13. marta/ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.