Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi točke III stavak (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. hitnoj sjednici, održanoj 27. 12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH

PRODAJOM PODUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE

I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA

PIO/MIO RADI UVEZIVANJA STAŽA UPOSLENICIMA

GOSPODARSKIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI NAMJENSKE

INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža uposlenicima gospodarskih društava iz oblasti namjenske industrije ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/18, 9/19 i 94/19), točka IV mijenja se i glasi:

"Korisniku sredstava gospodarskom društvu PS VITEZIT d.o.o. Vitez - u stečaju, Tvornička broj l, ID broj 4236143830002, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 2.171.661,04 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 270 uposlenika, kako slijedi:

 

RB

IME I PREZIME

PERIOD OBRAČUNA

UKUPNO

1

ALILOV1Ć IVICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.027,44

2

ANIĆ IVANČICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

3

ANČIĆ SAŠA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.084,91

4

BAREŠIĆ DRAGAN

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

5

BARNJAK MARINA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

6

BATALIJA RUŽICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

7

BEVANDA ŽARKO

01.01.2011.

14.08.2012.

2.311,00

8

BEVANDA MARIJA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

9

BLAŽ DRAGAN

01.01.2011.

14.11.2019.

11.001,03

10

BONIĆ VILIM

01.01.2011.

14.09.2012.

2.429,10

11

BRALO MIRKO

01.01.2011.

04.03.2011.

251,11

12

DRAŽIĆ GORAN

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,76

13

DRMIĆ BORISLAV

15.03.2012.

01.09.2018.

9.621,53

14

MAROS DRAGICA

01.01.2011.

31.07.2012.

2.251,63

15

DRMIĆ JOZO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,76

16

FILIPOVIĆ DRAŽEN

31.01.2011.

31.12.2018.

11.855,52

17

FRANJIĆ JELENA

03.07.2017.

14.11.2019.

3.803,24

18

FRLJIĆ NIKICA

0l.01.2011.

14.11.2019.

13.258,76

19

GRABOVAC LIDIJA

01.01.2017.

14.11.2019.

4.612,6

20

GRBAVAC FINKA

01.01.2011.

29.02.2016.

26.225,90

21

JUKIĆ DRAGAN

11.06.2016.

31.12.2018

4.056,50

22

JURČEVIĆ ANKICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

23

KATAVA ŽARKO

0l.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

24

KNEŽEVIĆ MIRJANA

31.01.2011.

31.10.2018.

11.590,80

25

FRANJO KOVAČ

0l.01.2011.

14.11.2019.

13.155,84

26

KRIŽANOVIĆ PETAR

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

27

KRIŠTO MIRJANA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,91

28

EKIĆ FRANJO

01.01.2011.

14.11.2019.

11.855,70

29

IVANČIĆ IVICA

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

30

IVANĆIĆ MARINKO

03.03.2017.

31.12.2017.

1.286,20

31

MALIĆ ANKICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

32

MARIĆ IVKA

04.03.2015.

14.11.2019.

7.315.54

33

MARJANOVIĆ LJUBO

01.012011.

14.11.2019.

13.258,94

34

MAROS PAVO

01.12.2012.

16.07.2018.

8.329,20

35

MAROS STIPO

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

36

MAROS VITOMIR

01.07.2011.

14.11.2019.

12.553,74

37

MAROS VLATKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

38

MATIĆ SNJEŽANA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.118,74

39

MATIĆ BOŠNJAK IVICA

01.01.2011.

01.07.2018.

13.118,74

40

MATKOVIĆ MIROSLAVA

01.01.2000.

10.08.2019.

28.380.60

41

MATKOVIĆ ZORKA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

42

M1HALJEVIĆ SREĆKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

43

MILINOVIĆ IVANKA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

44

MITROVIĆ PERO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.031,04

45

MIŠKOVIĆ ANTO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

46

MIŠKOVIĆ JOSIP

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

47

MLAKIC VLATKA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,91

48

OMAZIĆ MARIJA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

49

GALIĆ JELICA

01.01.2011.

31.17.2018.

12.792,30

50

PAPIĆ BRACO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

51

PAPIĆ ZORAN

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

52

PAVLOVIĆ IVKA

01.01.2011.

31.10.2018.

11.590,80

53

SLAVICA BAŠKARAD

01.01.2011.

31.08.2012.

2.378,10

54

RADMAN SLAVKO

01.01.2011.

29.11.2017.

10.114,10

55

RAJIĆ ŽELJKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

56

RAJIĆ IVICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

57

RAJIĆ MIŠKOVIĆ ANTO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

58

RAJIĆ ZDENKO

01.04.2017.

14.11.2019.

2.809,00

59

RAJIĆ ZORKO

0l.01.2011.

31.12.2018.

11.660,80

60

RAJKOVIC KATA

01.07.2012.

14.11.2019.

8.723,70

61

RUŽIĆ DRAGICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

62

RUŽIĆ RADOJKA

01.01.2011.

30.09.2018.

11.449.10

63

SKOPLJAK ZORAN

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

64

SUČIĆ ZDRAVKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

65

TOMIĆ JOSIP

01.01.2011.

31.12.2019.

11.855,71

66

TURIC FRANJO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

67

VALENTA BLAGE

01.01.2011.

31.08.2012.

2.378.10

68

VIDOVIĆ GORAN

01.01. 011.

14.11.2019.

13.258,94

69

VIDOVIĆ VINKO

0l.02.2011.

02.08.2011.

713,58

70

VUJINOVIĆ BORANKA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

71

ŠAFRADIN MILENKO

01.01.2011.

11.03.2013.

3.125,40

72

ŠAFRADIN RATKO

01.01.2011.

18.08.2015.

6.601,68

73

ŠAMIJA ANTO

01.01.2011.

14.12.2012.

2.787,02

74

ŠAMIJA JAKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

75

ŠAPINA FRANO

01.01.2011.

29.11.2013.

4.151,00

76

ŠAPINA NIKOLA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

77

ŠAPINA SREĆKO

14.03.2011.

24.05.2018.

10.613,18

78

ŠARIĆ VLADO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

79

ĐOTLO ZLATKO

01.01.2011.

31.12.2019.

11.855,70

80

ČANGALOVIĆ HASIB

02.10.2012.

15.03.2013.

653,31

81

ČATO LJUPKO

01.01.2011.

28.02.2014.

4.510,06

82

ČEKO JOSIP

0l.01.2011.

14.11.2019.

13.258.94

83

ĆIĆKOVIĆ SLAVICA

26.10.2011.

31.08.2019.

19.960,26

84

ŽDERO JELENA

01.01.2011.

14.11.2019.

12.652,27

85

ŽULJEVIĆ LJUBAN

11.01.2011.

02.04.2014.

4.632,88

86

ŽULJEVIĆ ZORAN

01.01.201l.

14.11.2019.

13,258,94

87

BARNJAK MARINA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,91

88

BOŠATLiC MILADiN

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

89

BOŠNJAK DRAGAN

01.01.2011.

28.03.2013.

12.026,74

90

BUDIMIR VLADO

10.05.2017.

30.06.2019.

2.107,96

91

DRAŽIĆ JASMIN

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

92

FILIPOVIĆ DRAGAN

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

93

KAJIĆ NIKOLA

19.09.2016.

14.11.2019.

5.067,24

94

KOLENDA ZORAN

01.01.2011.

15.07.2019.

762,60

95

KRIŽANOVIĆ STIPO

01.11.2014.

14.11.2019.

11.706.00

96

MARTINOVIĆ STIPO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

97

NIKIĆ ŽELJKO

01.01.2011.

23.09.2011.

1.170,00

98

PRANJKOVIĆ IVICA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

99

RAMLJAK IBRO

31.07.2011.

06.03.2017.

10.891,54

100

ZIRDUM MARKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

101

JURČEVlC BLAŠKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.463,50

102

ALAVKA MIRKO

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

103

ŠAPINA IVICA

01.01.2011.

14.11.20!9.

13.463,50

104

BILJAKA STANISLAV

01.01.2011.

14.11.2019.

13.060,14

105

ZEKO JOSIP

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

106

GIDO ANTO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

107

PETROVIĆ DARIO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

108

BADROV MIROSLAV

01.01.2011.

14.11.2019.

11.855.70

109

HERO OMER

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258.94

110

MUSLIMOVIĆ JAKUB

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

111

DŽEPINA PERO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

112

BILJAKA MARKO

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

113

LJUBIČIĆ BOJAN

20.10.2011.

31.07.2017.

1.426,80

114

SALKIĆ FAHRUDIN

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258.94

115

BAŠIĆ ALIJA

01.01.2011.

16.10.2013.

3.981,20

116

MARTINOVIĆ LJUPKA

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,87

117

DIDAK VELIMIR

01.01.2011.

14.11.2019.

13.463.50

118

BUDIMIR DRAGAN

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

119

BELJAN KAROLINA

01.01.2011.

27.10.2013.

4.027,40

120

JOVANOVIC MIODRAG

01.01.2011.

14,11.2019.

13.258,94

121

MIŠKOVIC IVAN

01.01.2011.

02.09.2018.

11.334,10

122

FURUNDŽIJA DRAGAN

01.01.2011.

30.09.2012.

2.487,40

123

MITROV1Ć IVICA

01.01.2011.

14.11.2019.

12.707,94

124

ČERKEZ NIKOLA

18.02.2011.

14.11.2019.

12.398,94

125

MERĐAN AMIR

15.03.2011.

31.12.2018.

12.384,54

126

ZVONAR DRAGAN

09.05.2011.

14.11.2019.

12.766,24

127

TUCO MIRSAD

01.06.2011.

14.11.2019.

12.673,34

128

FRLJIĆ NIKOLA

01.07.2011.

14.11.2019.

12.553,04

129

HERO NERMIN

01.07.2011.

14.11.2019.

11.150,50

130

ČRKEZ TOMISLAV

01.07.2011.

14.11.2019.

12.553,74

131

BILAL SENAD

15.08.2011.

14.11.2018.

6.254,00

132

BATALIJA DEJAN

15.08.2011.

11.11.2019.

7,771.80

133

VARUPA REĐIB

15.08.2011.

31.12.2018.

10.981,20

135

BAŠIĆ FARUK

15.08.2011.

31.12.2018.

10.981,20

135

PETRUŠIĆ ZORANA

16.08.2011.

31.07.2015.

1.006,34

136

IVANOVIĆ MARIO

15.08.2011.

31.12.2018.

5.060,50

137

MUSLIMOVIĆ ADMIR

15.08.2011.

06.03.2015.

5.080.90

138

ŽULJEVIĆ JOSIP

31.08.2011.

14.11.2019.

12.036.94

139

PAPIĆ IGOR

15.09.2011.

31.08.2012

1.376,20

140

BILIĆ ILIJA

23.09.2011.

31.12.2018.

10.556,10

141

NESLANOVIĆ MAID

17.12.2011.

14.11.2019.

11.897.74

142

JAŠAREVIĆ ALMIR

28.03.20l2.

31.08.2015.

11.377,98

143

BILJAKA NIKOLA

16.04.2012.

27.01.2015.

1.076,06

144

FRLJIĆ SLOBODAN

31.08.2012.

14.11.2019.

10.771,54

145

RUŽIĆ DRAGAN

31. 0.2012.

31.12.2019.

9.368,30

146

HERCEG NUSRET

31.10.2012.

31.12.2019.

9.368.30

147

TRAKO DAMIR

05.09.2012.

07.06.2017.

6.309.70

148

SKOPLJAK SLAVEN

06.10.2012.

01.12 2018.

9.222,30

149

OMERB6GOVIĆ ALMA

01.10.2012.

20.04.2018.

8,247,20

150

MATOŠEVIĆ PERICA

01.11.2012.

31.12.2018.

9.242,60

151

BILJEŠKO GABRIJEL

31.08.2014.

23.01.2015.

688.20

152

SIVRO ZENUDIN

31.08.2014.

31.12.2018.

6.749,80

153

VULETA IVANA

08.10.2014.

14.11.2019.

6.053,34

154

TOMAŠEVIĆ DAVOR

24.08.2015.

31.12.2018.

6.638,24

155

SMAJIĆ ADNAN

14.04.2015.

14.11.2019.

7.155,24

156

FRLJIĆ NIKICA

38.09.2015.

14.11.2019.

5. 180,10

157

BOŠNJAK JOZO

08.09.2015.

29.09.2016.

1.565,80

158

TOPALOVIC MLADEN

38.09.2015.

14.11.2019.

6.583,54

159

HERCEG SABAHET

38.09.2015.

07.03.2017.

2.262,60

160

BUDIMIR DRAGAN

38.09.2015.

14.11.2019

4.982,40

161

ČEKO VEDRAN

14.09.2015.

14.11.2019.

6.559.54

162

ZVONAR FRANJO

14.09.2015.

14.11.2019.

6.559.54

163

MIŠKOVIĆ MIROSLAV

15.09.2015.

14.11.2019.

6.555,54

164

SARAJLIĆ AIDA

15.09.2015.

14.11.2019.

6.555,54

165

MATKOVIĆ NIKOLA

18.09.2015.

14.11.2019.

6.543,34

166

TOPALOVIĆ JOSIP

19.09.2015.

01.04.2016.

768,00

167

BUDIMIR MARIO

31.10.2015.

04.01.2016.

376,10

168

ZLOTRG ALDINA

36.10.2015.

14.11.2019.

6.299,24

169

VUJICA IVANA

19.10.2015.

13.06.2018.

2.622,10

170

KRIŽANAC IVICA

22.10,2015.

12.06.2018.

3.941,90

171

KUREVIJA VJEKOSLAV

22.10.2015.

31.12.2018.

5.008,00

172

STOJAK DANIJEL

32.11.2015.

31.03.2018.

667,00

173

PAPIĆ ANTO

16.10.2015.

14.11.2019.

6.435,24

174

ŠIŠ ALMIR

33.11.2015.

14.11.2019.

6.363,44

175

RAMLJAK RANKO

39.11.2015.

14.11.2018.

3.989,00

176

KRAMAR JOZO

32.11.2015.

31.12.2019.

4.964,00

177

GARIĆ ANDRIJA

31.03.2016.

14.11.2019.

5.900,94

178

ZUKAN ENIS

07.03.2016.

15.05.2019.

4.476.70

179

BEKTAS IZUDIN

10.03.2016.

14.11.2019.

5.867,34

180

SUBAŠIĆ FERID

17.03.2016.

14.11.2019.

5.838,04

181

RANJKOVIĆ N1KOLINA

18.04.2016.

14.11.2019.

5.710,14

182

RAJIĆ IVAN

13.06.2016.

31.03.2017.

1.279.60

183

ČALIĆ JOSIPA

08.06.2016.

14.11.2019.

5.512,04

184

ČERKEZ JOSIP

15.06.2016.

14.11.2019.

5.323,68

185

ALILOVIĆ DAVOR

22.06.2016.

14.11.2019.

5.455,94

186

PIVIĆ IRNELA

02.07.2016.

14.11.2019.

5.419,80

187

EKIC DRAGAN

07.08.2016.

14.11.2019.

3.810,70

188

TOTIĆ MARIJANA

01.08.2016.

14.11.2019.

5.101,36

189

KAROVIĆ MENSUR

19.09.2016.

31.12.2019.

5.067,24

190

AŠKARAD VENO

26.09.2016.

14.11.2019.

5.035,60

191

MAROŠ VALENTINO

29.10.2016.

03.08.2018.

2.836,05

192

ŠT'RBAC BORISLAV

01.11.2016.

14.11.2019.

4.883,64

193

RAJIĆ NIKOLA

01.11.2016.

04.09.2018.

2.967,08

194

DILBER MARKO

20.11.2016.

14.11.2019.

4,797,52

195

MAZIĆ IVANA

20.11.2016.

01.09.2017.

1.261,39

196

BABIĆ SLAVICA

20.11.2016.

31.12.2018.

2.158,84

197

RUŽ1Ć NIKOLINA

01.12.2016.

14.11.2019.

4.748,12

198

FURUNDIJA BERNARDA

12.12.2016.

01.02.2018.

1.692,00

199

PENDEŠ ANA

09.01.2017.

14.11.2019.

4.572,04

200

MUŠINOVIĆ MIRZA

01.01.2017.

14.11.2019.

5.774,84

201

KRIŽANOVIĆ IVICA

01.02.2017.

14.11.2019.

4.477,08

202

ŽUPAN JERKOVIĆ ANA

03.03.2017.

.31.12.2018.

1.542.60

203

VIDOVIĆ IVAN

03.04.2017.

31.12.2017.

3.289,60

204

GELIĆ IVELJIĆ BRANKO

07.04.2017.

14.11.2019.

4.187.64

205

SUČIĆ ANTO

22.03.2017.

28.04.2017.

162.28

206

MLAKIĆ NATALIJA

13.03.2017.

14.11.2019.

4.301,88

207

JOSIPOVIĆ DAVOR

19.04.2017.

25.03.2019.

2.735,08

208

BONIĆ STIPO

19.04.2017.

27.05.2017.

176,76

209

DRMIĆ DRAGAN

03.04.2017.

31.11.2018.

2.800,88

210

ČEKO TONI

09.05.2017.

14.11.2019.

4.055,92

211

ŠTRBAC JOSIP

01.06.2017.

14.31.2019.

3.947,36

212

DRMIĆ RUŽICA

01.06.2017.

14.11.2019.

3.947,36

213

Š1BČIĆ ZEHDIN

12.06.2017.

14.11.2019.

3.897,72

214

MIŠKOVIĆ STJEPAN

07.06.2017.

14.11.2019.

3.920,28

215

FILIPOVIĆ IVAN

26.06.2017.

14.11.2019.

3.834,44

216

LOVR1NOVI ŠARIĆ FILIP

07.06.2017.

31.10.2018.

848,76

217

PETROVIC JELENA

06.03.2017.

01.07.2018.

2.129.30

218

FRANIĆ JELENA

03.07.2017.

14.11.2019.

3.803,24

219

HOĐIĆ AHMET

03.07.2017.

14.11.2019.

3.803,24

220

MIŠKOVIĆ STIPO

31.03.2017.

31.12.2018.

2.949.80

221

RIBO SEMIR

24.07.2017.

14.11.2019.

3.718,64

222

BARUČIJA MERSIDA

31.08.2017.

14.11.2019.

3.582,48

223

RABLJENOVIĆ SINIŠA

31.08.2017.

14.11.2019.

3.582,48

224

BEŠO MIRSAD

31.08.2017.

14.11.2019.

2.686,78

225

MIŠKOVIĆ VIOLETA

16.08.2017.

14.11.2019.

3.616,44

226

BEGANOVIĆ FAHRUDIN

14.08.2017.

14.11.2019.

3.625.84

227

BRKAN ANTO

05.09.2017.

14.11.2019.

3.523,64

228

ŠIPĆIĆ ALMIR

09.10.2017.

29.12.2017.

364,50

229

KALBIĆ MUAMERA

19.03.2018.

01.08.2019.

1.270,61

230

SADIBAŠIĆ SAFET

06.12.2017.

31.12.2018.

1.719,91

231

KRIŽANOVIĆ IVANA

31.02.2018.

14.11.2019.

2.869,24

232

MAROS MARIJANA

12.03.2018.

31.12.2018.

1.297,70

233

BEŠO AMEL

12.04.2018.

31.12.2018.

1.203,00

234

BARUČIJA EDIN

02.04.2018.

31.12.2018.

1.203,00

235

RAJIC JOSIP

01.06.2018.

31.12.2018.

936,40

236

SKOPLJAK JANDRANKA

16.07.2018.

14.11.2019.

2.146,94

237

VIDOVIC VANJA

31.08.2018.

14.11.2019.

2.074,68

238

RAJIC MARINA

31.08.2018.

13.11.2019.

2.074,68

239

ŠIŠ EMSAD

01.01.2011.

07.10.2019.

11.855.70

240

MEKIĆ NUSRETA

31.01.2011.

31.07.2019.

I2.755,70

241

HASKJĆ VELEDJN

31.01.2011.

14.11.2019.

13.463,50

242

HORIĆ SABAHUDIN

31.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

243

DELIĆ ZILHA

31.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

244

ZAHIROVIČ NAIM

01.01.2011.

14.11.2019.

13.258,94

245

HRUSTIC ASIM

31.04.2011.

14.11.2019.

12.909,04

246

SUBAŠIĆ IRFAN

10.02.2012.

14.11.2019.

11.717.34

247

HASKIĆ HAMID

31.08.2012.

14.11.2019.

11.006,64

248

MUJEZINOVIĆ NEDIM

39.09.2015.

14.11.2019.

6.583,44

249

KAROVIĆ MURADIF

21.09.2015.

14.11.2019.

6.535,24

250

MUJIČ1Ć BEHIRA

31.03.2016.

14.11.2019.

6.105,30

251

KALČO SAFET

34.05.2016.

14.11.2019.

5.652,14

252

JUS1C AMIR

31.06.2016.

14.11.2019.

5.539,94

253

HAJDAREVIĆ HASIJA

38.05.2018.

04.11.2019.

1.049,30

254

DUMANČIĆ VJEKOSLAV

28.09.2012.

14.11.2019.

10.782,54

255

SALKIC MURIS

08.10.2018.

14.11.2019.

1.781,44

256

BANOVIĆ MARINKO

22.10.2018.

14.11.2019.

1.715,24

257

MIŠKOVIĆ IVANKA

30.05.1994.

30.11.2005.

11.256,60

258

DUMANČIĆ NEVENKA

30.05.1994.

31.12.2001.

6.522,53

259

KRIŽANAC SLAVICA

30.05.1994.

31.12.2005.

11.366,20

260

ŠUTIĆ DRAGAN

30.05.1994.

16.06.2008.

15.029,39

261

PETROVIC MILENA

30.05.1994.

31.12.2001.

6.221,00

262

LJUBIČIĆ LJUBICA

30.05.1994.

27.08.2007.

13.734,70

263

NADA ŠARIĆ

30.05.1994. 01.01.2005.

31.12.2000. 31.01.2007.

8.372,45

264

RAJIĆ MIŠKOV1Ć STIPO

23.12.1995.

31.12.2001.

5.197,80

265

BLAŽ LIDIJA

30.05.1994. 01.01.1998.

31.12.1995. 22.02.2002.

4.988,00

266

MATKOVIĆ IVICA

23.12.1995.

31.12.2008.

16.061,34

267

KOCAJ ZDENKA

30.05.1994.

30.06.1998.

3.466,10

268

MUJEZINOVIĆ SENIJA

31.05.1994.

05.04.1996.

1.569,50

269

KAJMAK AJDIN

18.10.2019.

14.11.2019.

1.734,24

270

OSMANČEVIĆ FIKRETA

01.01.2019.

31.03.2019.

394,24

 

 

 

 

2.171.661,04

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalni zavod PIO/MIO, Porezna uprava Federacija BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1581/2019

27. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.