Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 151. hitnoj sjednici, održanoj 27.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O PROVEDBI MJERA ZA

SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOMAĆINSTVIMA I STIMULACIJI ENERGETSKE

EFIKASNOSTI

 

 

I

 

 

U Odluci o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/11, 8/12, 96/12, 100/13, 75/14, 101/15, 52/16, 1/17, 55/17, 99/17, 54/18, 104/18 i 55/19), u tački IV stavu (1), u trećem redu, datum "31.12.2019.", zamjenjuje se datumom: "30.06.2020.".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1579/2019

27. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.