Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj. 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRIJENOSU NABAVLJENOG INFORMACIONOG

SISTEMA ZA INTEROPERABILNOST (IIS) U OKVIRU

PROJEKTA "TEHNIČKA PODRŠKA ZA

UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA I

INSTITUCIONALNO JAČANJE" (ICIS), KRAJNJIM

KORISNICIMA

 

 

I

 

 

Odobrava se krajnjim korisnicima prijenos Informacionog sistema za interoperabilnost (US):

- IIS za Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

- US za Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

- Licence za servisne adaptere za Federalnu upravu za inspekcijske poslove nabavljenih u okviru implementacije Projekta "Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS).

Lista krajnjih korisnika iz stava (1) ove tačke i specifikacija nabavljenih stalnih sredstava, sa iskazanim finansijskim vrijednostima, sastavni su dio ove odluke (Prilog 1).

 

 

II

 

 

Ukupna knjigovodstvena vrijednost navedenog Informacionog sistema za interoperabilnost (IIS) na osnovu Ugovoraje 1.430.802,36 KM od čega je:

- 705.401,18 KM - IIS za Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

- 705.401,18 KM - US za Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i

- 20.000,00 KM - Licence za servisne adaptere za Federalnu upravu za inspekcijske poslove.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Federalna uprava za inspekcijske poslove da, na osnovu ove odluke, sa krajnjim korisnicima iz tačke I ove odluke, sačini ugovor o prijenosu stalnih sredstava, u skladu sa tačkom 3. stav (4) "Instrukcije kojom se utvrđuje metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta" ("Službene novine Federacije BiH", broj 111/12).

Zadužuju se krajnji korisnici da dodijeljena sredstva knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim propisima u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove i krajnji korisnici iz tačke I ove odluke, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1551/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.