Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PODNOŠENJU PRIJAVE POTRAŽIVANJA VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OD STEČAJNOG

DUŽNIKA PS "VITEZIT" D.O.O. VITEZ

 

 

I

 

 

U stečajnom predmetu Općinskog suda u Travniku broj 51 O St 162693 19 St nad stečajnim dužnikom PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će dostaviti u zakonskom roku prijavu potraživanja, i to:

a)     Sredstva iz Proračuna Federacije isplaćena u svrhu pokretanja proizvodnje,  razvoja i drugih oblika potpore poslovanju stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez;

b)     Sredstva dodijeljena odlukama Vlade Federacije putem Razvojne banke Federacije za uvezivanje radnog staža radnicima i druge obveze stečajnog dužnika PS "VITEZIT" do.o. Vitez;

c)     Sredstva isplaćena po temelju sudskih izvršnih odluka na teret Proračuna Federacije po temelju solidarne odgovornosti Federacije za obveze stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje Prijave potraživanja Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti pravovremeno dostavljena stečajnom sudu.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo financija da osigura podatke o isplatama bliže opisanim u točki I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1546/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.