Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacjje Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 15. stav (1) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 157. sjednici, održanoj 21.09.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM

ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA

"LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE" D.O.O.

SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI

DIREKTORA DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva "Lutrija Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo za imenovanje Edite Rokša za vršioca dužnosti direktora društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Vbroj 1587/2018

21. septembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.