Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), a na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA

RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI

POJEDINCIMA ZA POMOĆ U LIJEČENJU BORACA -

BRANITELJA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-

OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer pojedincima - za pomoć u liječenju boraca-branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19), u tački II iznos "1.500.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom: "2.100.000,00 KM".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1525/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.