Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 172. sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJI SU ZAKONOM O DRŽAVNOJ SLUŽBI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE POVJERENI AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine suglasna je da Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, za potrebe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obavlja poslove iz članka 67. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 3/18) i to;

- provodi procedure upošljavanja državnih službenika,

- organizira i realizira obuke državnih službenika,

- organizira edukaciju kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Grada Goražde i općina na teritoriju Bosansko-podrinjskog kantona.

 

 

II

 

 

Poslove iz točke I ove odluke Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine obavljat će dok se oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonu trajno ne riješi sukladno članku III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 176/2019

27. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.