Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 15. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelo­vanjem državnog kapitala iz mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17,

9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU JAVNOG PODUZEĆA

ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE J HERCEGOVINE

D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O

IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

UPRAVE JAVNOG PODUZEĆA ŽELJEZNICE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu suglasnost Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, na razdoblje do 30 (trideset) dana, i to:

1.     v.d. izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture - Zulfo Robović

7.     v.d. izvršni direktor za ekonomske poslove - Igor Vrljić

3.     v.d. izvršni direktor za poslove razvoja i investicija - Rešad Mandžo

4.     v.d. izvrsni direktor za pravne i kadrovske poslove - Nasir Beganović

5.     v.d. izvršni direktor za poslove željezničkog operatera - Sead Cucak

 

 

II

 

 

Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za do­nošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije" Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/18).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1511/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.