Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI

D.D. HADŽIĆI

 

 

I

 

 

Adnanu (Edin) Mahmutoviću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 2. izvanrednoj Skupštini dioničara Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići dd. Hadžići.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 2. izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, zakazanoj za dan 23.12.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1481/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.