Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne_i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI

D.D. HADŽIĆI

 

 

I

 

 

Adnanu (Edin) Mahmutoviću daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 2. vanrednoj Skupštini dioničara Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 2. vanredne Skupštine dioničara Privred­nog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, zakazanoj za dan 23.12.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1481/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.