Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 38/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG) MOTORNOG

VOZILA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu prometa i komuni­kacija prodaja l (jednog) motornog vozila, koje je evidentirano u knjigovodstvenoj evidenciji stalnih sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, sljedećih karakteristika:

- marka i tip vozila: ŠKODA FABIA

- godina proizvodnje: 2008.

- registarska oznaka: A47-E-405

- vrsta goriva: DIZEL

- broj šasije: TMBDG25198S500796

- broj motora: BSW076948

- snaga u KW: 77

- zapremina cm3; 1896

- boja: SIVA

-vlasnik vozila: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da u suradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija izvrši prodaju motornog vozila iz točke I ove odluke putem javnog nadmetanja-licitacije, uz obveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva ostvarena prodajom motornog vozila iz točke I ove odluke uplatiti će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1477/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.