Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG) MOTORNOG

VOZILA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu prometa i komu­nikacija prodaja l (jednog) motornog vozila, koje je evidentirano u knjigovodstvenoj evidenciji stalnih sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, sljedećih karakteristika:

 -marka i tip vozila: ŠKODA FABIA

- godina proizvodnje: 2008.

- registarska oznaka: A47-E-405

- vrsta goriva: DIZEL

- broj šasije: TMBDG25198S500796

- broj motora: BSW076948

-snaga u KW: 77

- zapremina cm3: 1896

- boja: SIVA

- vlasnik vozila: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija izvrši prodaju motornog vozila iz tačke I ove odluke putem javnog nadmetanja-licitacije, uz obaveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Finansijska sredstva ostvarena prodajom motornog vozila iz tačke I ove odluke uplatit će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1477/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.