Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIHVAĆANJE GRANTA KFW, FRANKFURT NA MAJNI ZA PROJEKT ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA

 

 

I

 

 

Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:. Federacija) prihvata grant namijenjen za financiranje Projekta "Energetska efikasnost u javnim zgradama" (u daljnjem tekstu: Projekt), po Sporazumu o financiranju i projektu zaključen između KfW-a, Frankfurt na Majni (u daljnjem tekstu: KfW) i Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: primatelj) i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo financija/finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: "Agencija za izvršenje projekta") u iznosu do 9.500.000,00 EUR.

 

 

II

 

 

Sredstva granta iz točke I ove odluke koristit će se za realizaciju Projekta "Energetska efikasnost u javnim zgradama".

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno:

- Nacrt Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a i Primatelja i Agencije za izvršenje projekta.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke i izvješćivanje zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finan­sija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Implementacija Ugovora o grantu iz točke I ove odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona.

 

 

VI

 

 

Daje se suglasnost za zaključivanje Sporazuma o financiranju i projektu između RfW- a i Primatelja i Agencije za izvršenje projekta i Zasebnog sporazuma na Sporazum o financiranju i projektu između KfW-a i Federalnog ministarstva prostornog uređenja za sredstva iz točke I ove odluke.

Za potpisivanje Sporazuma o financiranju i projektu, ovlašćuje se federalni ministar financija i federalni ministar prostornog uređenja, a za potpisivanje Zasebnog sporazuma na Sporazum o financiranju i projektu ovtašćuje se federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1471/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.