Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRIJENOSU NABAVLJENOG VOZILA I IT OPREME

U OKVIRU "PROJEKTA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA

ŠUMAMA I KRAJOLIKOM" FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prijenos nabavljenog vozila i IT opreme finansirane iz sredstava "Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom".

Specifikacija nabavljenih stalnih sredstava sa iskazanim finansijskim vrijednostima, sastavni su dio ove odluke (Prilog 1).

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1460/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.