Na temelju članka 8. stavak (3) Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14, 36/18 i 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O FINANCIJSKOJ

KONSOLIDACIJI GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA

 

 

I

 

 

U Odluci o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva "Agrokomerc d.d. Velika Kladuša ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/14, 22/15, 58/15, 84/17 i 55/19), u točki II riječi: "10.12.2019. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2021. godine".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 10.12.2019. godine.

 

 

V. broj 1458/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić. v. r.