Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

UNUTARNJEM USTROJSTVU FEDERALNOG

MINISTARSTVA PRAVDE

 

 

I

 

 

Daje sesuglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva pravde.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1456/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.