Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi tačke III stav (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine i 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU RASPODJELE

DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA

OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ

NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU

DOPRINOSA ZA MIO/PIO RADI UVEZIVANJA STAŽA

ZAPOSLENICIMA PRIVRENIH DRUŠTAVA IZ

OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/PIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/18 i 9/19), tačka IV mijenja se i glasi:

"Korisnika sredstava privrednom društvu PS VITEZIT d.o.o. Vitez, Tvornička broj l, ID broj 4236143830002, odobrava se dodjela dijela sredstava iz tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 2.171.661,04 KM, za uplatu doprinosa za MIO/PIO za 345 zaposlenika, kako slijedi:

 

Red. broj

IME I PREZIME

PERIOD OBRAČUNA

UKUPNO SREDSTAVA (KM)

 

1.

Alilović Ivica

01.01.2011. 06.02.2018. 01.11.2018.

11.12.2017. 28.09.2018.

31.12.2018

11.624,20

 

2.

Anić Ivančica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

3.

Ančić Saša

01.01.2011. 05.11.2018.

26.09.2018.

31.12.2018.

11.681.70

 

4.

Barešić Dragan

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

5.

Jarnjak Marina

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

6.

Batalija Ružica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

7.

Bevanda Žarko

01.01.2011.

14.08.2012.

2.311.00

 

8.

Bevanda Marija

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

9.

Blaž Dragan

01.01.2011. 30.05.2018.

16.11.2017. 31.12.2018.

11.001,03

 

 

10.

Bonić Vilim

01.01.2011.

14.09.2012.

2.429,10

 

11.

Bralo Mirko

01.01.2011.

04.03.2011.

251,11

 

12.

Dražić Goran

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,52

 

13.

Drmić Borislav

15.03.2012.

01.09.2018.

9.621,53

 

14.

Drmić Dražica

01.01.2011.

31.07.2012.

2.251,63

 

15.

Drmić Jozo

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,52

 

16.

Filipović Dražen

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,52

 

17.

Franjić Jelena

03.07.2017.

31.12.2018.

2.404,26

 

18.

Frljić Nikica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,52

 

19.

Grabovac Lidija

01.01.2017.

31.12.2018.

3.209,36

 

20.

Grbavac Finka

01.01.2011.

29.02.2016.

26.225,90

 

21.

Lukić Dragan

21.06.2016.

31.12.2018.

4.056,50

 

22.

Jurčević Ankica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

23.

Katava Žarko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

24.

Knežević Mirjana

01.01.2011.

31.10.2018.

11.590.80

 

25.

Kovač Franjo

01.01.2011. 07.02.2017.

13.01.2017. 31.12.2018.

1.752,60

 

26.

Križanović Petar

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

27.

Krišto Mirjana

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

28.

Lekić Franjo

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

29.

Livanćić Ivica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

30.

Livanćić Marinko

13.03.2017.

31.12.2017.

1.286.20

 

31.

Malić Ankica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

32.

Marić Ivka

04.03.2015.

31.12.2018.

5.912.30

 

33.

Marjanović Ljubo

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

34.

Maros Pavo

01.12.2012.

16.07.2018.

8.392,20

 

35.

Maros Stipo

01.01.2011.

31.12.2018.

8.392,20

 

36.

Maros Vitomir

01.07.2011.

31.12.2018.

11.150.50

 

37.

Maros Vlatko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

38.

Matić Snježana

01.01.2011. 05.06.2018.

04.05.2018.

31.12.2018.

11.715,70

 

 

39.

Matić Bošnjak Ivica

01.01.2011.

01.07.2018.

11.053,22

 

40.

Matković Miroslava

01.01.2000.

10.08.2019.

26.977,44

 

41.

Matković Zorka

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

42.

Mihaljević Srećko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

43.

Milinović Ivanka

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

44.

Mitrović Pero

01.01.2011. 13.10.2014.

15.08.2014. 31.12.2018.

11.627,80

 

 

45.

Mišković Anto

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,71

 

46.

Mišković Josip

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

47.

Makić Vlatka

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

48.

Omazić Marija

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

49.

Čalić Jelica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

50.

Papić Braco

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

51.

Papić Zoran

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

52.

Pavlović Ivka

01.01.2011.

31.10.2018.

11.855,70

 

53.

Petrović Slavica-Baškarad

01.01.2011.

 

31.08.2012.

 

2.378,10

 

 

54.

Radman Slavko

01.01.2011.

29.11.2017.

10.114.10

 

55.

Rajić Željko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

56.

Rajić Ivica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

57.

Rajić Mišković Anto

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

58.

Rajić Zdenko

01.04.2017.

31.12.2018.

2.809,00

 

59.

Rajić Zorko

01.01.2011. 03.09.2018.

20.07.2018. 31.12.2018.

11.660,80

 

 

60.

Rajković Kata

01.07.2012.

31.12.2018.

8.723.70

 

61.

Ružić Dragica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

62.

Ružić Radojka

01.01.2011.

30.09.2018.

11.449.10

 

63.

Skopljak Zoran

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

64.

Sučić Zdravko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

65.

Tomić Josip

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

66.

Turić Franjo

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

67.

Valenta Blage

01.01.2011.

31.08.2012.

2.378,10

 

68.

Vidović Goran

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

69.

Vidović Vinko

01.01.2011.

02.08.2011.

713,58

 

70.

Vujinović Boranke

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

71.

Šafradin Milenko

01.01.2011.

11.03.2013.

3.125,40

 

72.

Šafradin Ratko

01.01.2011.

18.08.2015.

6.601.68

 

73.

Šamija Anto

01.01.2011.

14.12.2012.

2.787,02

 

74.

Šamija Jako

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

75.

Šapina Franjo

01.01.2011.

29.11.2013.

4.151.00

 

76.

Šapina Nikola

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

77.

Šapina Srećko

14.03.2011.

24.05.2018.

10.613,18

 

78.

Šarić Vlado

01:01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

79.

Đolto Zlatko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

80.

Ćalić Marina

01.01.2011.

07.02.2011.

147,08

 

81.

Ćangalović Hasib

02.10.2012.

15.03.2013.

653,31

 

82.

Čato Ljupko

01.01.2011.

28.02.2014.

4.510,06

 

83.

Čeko Josip

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

84.

Čičković Slavica

30.05.1994.

15.04.2002.

19.119,43

 

85.

Ždero Jelena

01.01.2011. 15.11.2014. 09.07.2015.

15.09.2014.

03.04.2015.

31.12.2018.

11.249,73

 

 

86.

Žuljević Ljuban

01.01.2011.

02.04.2014.

4.632,88

 

87.

Žuljević Zoran

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

88.

Barnjak Marina

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

89.

Bošatlić Miladin

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

90.

Bošnjak Dragan

01.01.2011.

28.03.2013.

10.623.50

 

91.

Budimir Vlado

10.05.2017.

31.12.2018.

2.107,96

 

92.

Dražić Jasmin

01.01.2011.

31.12.2018.

1I.855,70

 

93.

Filipović Dragan

01.01.2011.

13.08.2007.

31.12.2018.

11.855,70

 

 

94.

Kajić Nikola

19.09.2016.

31.12.2018.

3.664.00

 

95.

Kolenda Zoran

01.01.2011.

15.07.2011.

762,60

 

96.

Križanović Stipo

01.01.2011.

31.12.2018.

11.706.00

 

97.

Martinović Stipo

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

98.

Nikić Zeljko

01.01.2001.

23.09.2011.

1.170,00

 

99.

Pranjković Ivica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

100.

Rarnljak Pero

01.07.2011. 21.03.2018.

06.03.2017.

31.12.2018.

9.488,30

 

 

101.

Zirdum Marko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

102.

Jurčević Blaško

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

103.

Palavra Mirko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

104.

Šapina Ivica

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

105.

Biljaka Stanislav

01.01.2011. 26.02.2015.

05.01.2015. 31.12.2018.

11.656,90

 

 

106.

Zeko Josip

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

107.

Gido Anto

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

108.

Petrović Dario

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

109.

Bardov Miroslav

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

110.

Hero Omer

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

111.

Muslimović Jakub

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

112.

Džepina Pero

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

113.

Ramljak Nedeljko

01.01.2011.

20.09.2012.

1.736,70

 

114.

Rajić Dalibor

01.01.2011.

09.01.2018.

10.290,40

 

115.

Biljaka Marko

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

116.

Ljubičić Bojan

20.10.2011.

31.07.2017.

8.441,60

 

117.

Maros Jerko

01.01.2011.

15.02.2011.

169.60

 

118.

Salkić Fahrudin

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.50

 

119.

Rebihić Aldina

01.01.2011.

16.10.2013.

3.981.20

 

120.

Bašić Alija

01.01.2011.

16.10.2013.

3.981.20

 

121.

Martinović Ljupka

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

122.

Didak Velmir

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

123.

Đepina Dejan

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

124.

Frljić Marijo

01.01.2011.

21.05.2014.

4.729,30

 

125.

Idrizović Ramajana

01.01.2011.

16.04.2012.

1.838.00

 

126.

Budimir Dragan

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

 

127.

Beljan Karolina

01.01.2011.

27.10.2013.

4.027,40

 

128.

Jvanović Miodrag

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

 

129.

Vidović Mario

01.01.2011.

23.07.2012.

2.224,30

 

130.

Šafradin Bojan

01.01.2011.

30.06.2012.

2.134.80

 

131.

Mišković Ivan

01.01.2011.

02.09.2018.

11.334,10

 

132.

Furundžija Dragan

01.01.2011.

30.09.2012.

2.487.40

 

133.

Mitrović Ivica

01.01.2011. 12.11.2018.

09.07.2018. 31.12.2018.

11.304,70

 

 

134.

Čerkez Nikola

18.02.2011. 01.09.2015.

10.03.2015. 31.12.2018.

10.995,70

 

135.

Herceg Nisvet

14.03.2011.

16.08.2012.

1.965.90

 

136.

Merđan Amir

15.03.2011. 01.08.2014.

28.02.2014. 31.12.2018.

10.981,30

 

 

137.

Zvonar Dragan

09.05.2011.

31.12.2018.

11.363,00

 

138.

Tuco Mirsad

01.06.2011.

31.12.2018.

11.270,10

 

139.

Frljić Nikola

01.07.2011.

31.12.2018.

11.149.80

 

140.

Hero Nermin

01.07.2011.

31.12.2018.

11.150.50

 

141.

Čerkez Tomislav

01.07.2011.

31.12.2018.

11.150,50

 

142.

Bilal Senad

15.08.2011.

31.12.2018.

10.981,10

 

143.

Batalija Dejan

18.08.2011. 06.10.2017.

01.09.2017. 31.12.2018.

10.838,20

 

 

144.

Varupa Ređib

15.08.2011.

31.12.2018.

10.981.20

 

145.

Bašić Faruk

15.08.2011.

31.12.2018.

10.981.20

 

146.

Petrušić Zorana

16.08.2011.

31.07.2015.

5. 654,10

 

147.

Ivanović Mario

15.08.2011. 02.11.2017.

07.11.2013. 31.12.2018.

5.060,50

 

 

148.

Muslimović Admir

15.08.2011.

06.03.2015.

5.080,90

 

149.

Žuljević Josip

01.08.2011. 01.09.2017.

01.06.2017. 31.12.2018.

10.633,70

 

 

150.

Papić Igor

15.09.2011.

31.08.2012.

1.376,20

 

151.

Bilić Ilija

23.09.2011.

31.12.2018.

10.556.10

 

152.

Livanćić Franjo

23.09.2011.

26.07.2013.

2.628.50

 

153.

Neslanovie Maid

17.12.2011.

31.12.2018.

10.494,50

 

154.

Jašarević Almir

28.03.2012. 01.10.2015.

31.08.2015. 31.12.2018.

9.974,74

 

 

155.

Biljaka Nikola

16.04.2012.

27.04.2015.

4.325.90

 

156.

Haskić Aida

24.07.2012.

14.02.2013.

804,80

 

157.

Tibolt Miranda

01.08.2012.

14.02.2013.

772,40

 

158.

Frljić Slobodan

01.08.2012. 01.07.2016.

01.04.2016. 31.12.2018.

9.251,60

 

 

159.

Vujinović Slađana

24.09.2012.

25.06.2013.

1.073.30

 

160.

Babić Toni

18.09.2012.

18.11.2014.

3.095,40

 

161.

Milinović Ivan

28.09.2012. 07.11.2013.

27.05.2013. 16.07.2015.

3.266,50

 

 

162.

Ružić Dragan

01.10.2012.

31.12.2018.

9.368,50

 

163.

Herceg Nusret

01.10.2012.

31.12.2018.

9.368,30

 

164.

Čosić Slavko

02.10.2012.

27.05.2013.

944,30

 

165.

Trako Damir

05.09.2012. 30.01.2014.

27.08.2013. 07.06.2017.

6.309,70

 

 

166.

Grabovac Mario

15.10.2012. 02.03.2017.

28.02.2014. 06.06.2018.

4.004,30

 

 

167.

Skopljak Slaven

06.10.2012.

01.12.2018.

9.222,30

 

168.

Omerbegović Alma

01.10.2012.

20.04.2018.

8.247.20

 

169.

Mujkić Zikret

15.10.2012.

30.04.2014.

2.199.20

 

170.

Matošević Perica

01.11.2012.

31.12.2018.

9.242.60

 

171.

Čolak Ana

01.11.2012.

31.08.2013.

1.086,30

 

172.

Pripoljac Albin

01.12.2012.

15.03.2013.

407,30

 

173.

Mišković Josip

20.06.2013.

30.04.2014.

1.231,90

 

174.

Bilješko Gabrijel

01.08.2014.

23.01.2015.

688,20

 

175.

Sivro Zenudin

01.08.2014.

31.12.2018.

6.749,80

 

176.

Vuleta Ivana

13.06.2016. 08.10.2014.

31.12.2018. 27.02.2015.

4.650,10

 

 

177.

Tomašević Davor

24.08.2015. 19.03.2016.

18.03.2016. 31.12.2018.

5.235,00

 

 

178.

Šero Zoran

18.02.2015. 23.09.2015.

06.08,2015. 08.03.2016.

1.331.00

 

179.

Smajić Adnan

14.04.2015.

31.12.2018.

5.752,00

 

180.

Tučo Amir

27.03.2015.

31.10.2017.

3.981,50

 

181.

Puljić Miroslav

15.07.2015.

03.08.2018.

4.737,00

 

182.

Babić Mladen

20.07.2015.

29.02.2016.

875,80

 

183.

Radić Darija

24.08.2015.

01.09.2018.

4.709,40

 

184.

Filipović Marko

09.09.2015.

30.06.2017.

2.767,50

 

185.

Frljić Nikica

08.09.2015.

31.12.2018.

5.180,10

 

186.

Bilal Haris

08.09.2015.

07.09.2018.

4.679,30

 

187.

Bošnjak Jozo

08.09.2015.

29.09.2016.

1.565,80

 

188.

Topalović Mladen

08.09.2015.

31.12.2018.

5.180,30

 

189.

Herceg Sabahet

08.09.2015.

07.03.2017.

2.262.60

 

190.

Budimir Dragan

08.09.2015. 01.09.2017.

17.07.2017. 31.12.2018.

4.982,40

 

 

191.

Čeko Vedran

14.09.2015.

31.12.2018.

5.156,30

 

192.

Zvonar Franjo

14.09.2015.

31.12.2018.

5.156,30

 

193.

Bošnjak Toni

14.09.2015.

31.12.2018.

5.156,30

 

194.

Miškovič Miroslav

15.09.2015.

31.12.2018.

5.152,30

 

195.

Sarajlić Aida

15.09.2015.

31.12.2018.

5.152,30

 

196.

Drmić Dejan

17.09.2015. 03.09.2018.

01.07.2018. 31.12.2018.

4.863,40

 

 

197.

Mlakić Mario

18.09.2015.

31.12.2018.

5.140,10

 

198.

Frljić Toni

18.09.2015.

31.12.2018.

5.140,10

 

199.

Matković Nikola

18.09.2015.

31.12.2018.

5.140,10

 

200.

Topalović Josip

19,09.2015.

01.04.2016.

768,00

 

201.

Budimir Mario

01.10.2015.

04.01.2016.

376,10

 

202.

Zlotrg Aldina

06.10.2015. 24.04.2017.

07.03.2017. 31.12.2018.

4.869,00

 

 

203.

Gelić Ivan

12.10.2015. 10.11.2017.

25.09.2017. 28.02.2018.

3.507,30

 

 

204.

Trako Adis

20.10.2015.

21.12.2016.

1.765,70

 

205.

Vujica Ivana

19.10.2015. 01.09.2017.

20.09.2016. 13.06.2018.

2.622,10

 

 

206.

Križanac Ivica

22.10.2015. 01.06.2016.

14.04.2016. 12.06.2018.

3.941,90

 

 

207.

Kurevija Vjekoslav

22.10.2015.

31.12.2018.

5.008,00

 

208.

Stojak Danijel

02.11.2015.

31.03.2017.

667,00

 

209.

Papić Anto

16.10.2015.

31.12.2018.

5.032.00

 

210.

Lovrinović Dejan

20.10.2015.

31.12.2018.

5.016,00

 

211.

Kesten Danijela

03.11.2015.

23.08.2016.

1.181,60

 

212.

Šiš Almir

03.11.2015.

31.12.2018.

4.960.20

 

213.

Ramljak Ranko

09.11.2015. 01.06.2016. 01.12.2018.

01.03.2016. 19.07.2018. 31.12.2018.

3.989,00

 

 

214.

Kramar Jozo

02.11.2015.

31.12.2018.

4.964.00

 

215.

Omazić Tanja

11.01.2016. 15.11.2018.

14.05.2018. 31.12.2018.

3.882,70

 

216.

Garić Andrija

01.03.2016.

31.12.2018.

4.497,70

 

217.

Kablar Benjamin

01.03.2016. 11.09.2018.

20.03.2018. 31.12.2018.

3.734,00

 

 

218.

Šakić Mirjana

02.03.2016.

20.12.2017.

2.846.50

 

219.

Zukan Enis

07.03.2016.

31.12.2018.

4.476,70

 

220.

Bektaš Izudin

10.03.2016.

31.12.2018.

4.464,10

 

221.

Subašić Ferid

17.03.2016.

31.12.2018.

4.434,80

 

222.

Ljubos Filip

15.03.2016.

30.05.2018.

3.506,90

 

223.

Pranjković Nikolina

18.04.2016.

31.12.2018.

4.306,91

 

224.

Rajić Ivan

13.06.2016. 01.01.2017.

31.12.2016. 31.03.2017.

1.279,60

 

 

225.

Haskić Suljo

13.06.2016.

21.12.2016.

838.50

 

226.

Muslimović Arnel

01.06.2016.

24.07.2018.

3.438,40

 

227.

Čalić Josipa

08.06.2016.

31.12.2018.

4.108.80

 

228.

Milošević Aleksandra

08.06.2016. 08.10.2018.

20.02.2018. 31.12.2018.

3. 104,20

 

229.

Čerkez Josip

15.06.2016. 29.10.2018.

21.09.2018. 31.12,2018.

3.920,44

 

 

230.

Alilovič Davor

22.06.2016.

31.12.2018.

4.052,70

 

231.

Žuljevič Josip

01.07.2016.

15.07.2016.

64,70

 

232.

Pivić Imela

02.07.2016.

31.12.2018.

4.0l6,50

 

233.

Lekić Dragan

17.08.2016.

31.12.2018.

3.810,70

 

234.

Taraba Nikola

01.09.2016.

31.12.2017.

2.137,80

 

235.

Sujolđić Neđad

02.09.2016.

09.03.2017.

832,70

 

236.

Totić Marijana

01.08.2016. 01.04.2017.

17.02.2017. 31.12.2018.

3.698,12

 

 

237.

Karović Mensur

19.09.2016.

31.12.2018.

3.664.00

 

238.

Đolto Anton

21.09.2016.

28.08.2017.

1.507,92

 

239.

Baškarad Veno

26.09.2016.

31.12.2018.

3.632,36

 

240.

Stojak Nataša

28.09.2016.

31.12.2018.

3.623,32

 

241.

Žabić Nikola

03.10.2016.

31.12.2018.

3.605,40

 

242.

Maros Valentino

29.10.2016.

03.08.2018.

2.836,05

 

243.

Štrbac Borislav

01.11.2016.

31.12.2018.

3.480,40

 

244.

Rajić Nikola

01.11.2016.

04.09.2018.

2.967,08

 

245.

Dilber Marko

20.11.2016.

31.12.2018.

3.394,28

 

246.

Umazić Ivana

20.11.2016.

01.09.2017.

1.261,35

 

247.

Šabić Slavica

20.11.2016. 19.03.2018.

09.01.2018. 31.12.2018.

3.095,44

 

 

248.

Šapina Kendi

28.11.2016.

31.12.2018.

3.358,44

 

249.

Ružić Nikolina

01.12.2016.

31.12.2018.

3.344,88

 

250.

Furundjija Bernarda

12.12.2016.

31.12.2018.

3.299,76

 

251.

Šijak Azem

14.09.2015.

30.06.2017.

2.747.40

 

252.

Lekić Nikola

02.01.2017.

15.01.2018.

1.672.40

 

253.

Pndeš Ana

09.01.2017.

31.12.2018.

3.168,80

 

254.

Mušinović Mirza

01.01.2017. 02.07.2018.

20.03.2018. 31.12.2018.

4.371,60

 

 

255.

Kižanović Ivica

01.02.2017.

31.12.2018.

3.073,84

 

256.

Đotlo Robert

02.03.2017.

31.03.2017.

141,68

 

257.

Župan Jerković Ana

03.03.2017.

31.12.2018.

2.945,84

 

258.

Pavlović Ivan

20.03.2017.

31.12.2018.

2.865,60

 

259.

Vidović Ivan

03.04.2017. 10.09.2018.

31.12.2017. 31.12.2018.

3.289,60

 

 

260.

Gelić Iveljić Sranko

07.04.2017.

31.12.2018.

2.784,40

 

261.

Sučić Anto

22.03.2017.

28.04.2017.

162.28

 

262.

Mlakić Natalija

13.03.2017.

31.12.2018.

2.898,64

 

263.

Josipović Davor

09.04.2017.

31.12.2018.

2.735.08

 

264.

Bonić Stipo

19.04.2017.

27.05.2017.

176.70

 

265.

Kurevija Marijo

03.04.2017.

01.03.2018.

1.462,48

 

266.

Drmić Dragan

03.04.2017.

31.12.2018.

2.800,88

 

267.

Čeko Toni

09.05.2017.

31.12.2018.

2.652,68

 

268.

Štrbac Josip

01.06.2017.

31.12.2018.

2.544,12

 

269.

Križanac Kristina

01.06.2017.

27.03.2018.

1.323.24

 

270.

Drmić Ružica

01.06.2017.

31.12.2018.

2.544,12

 

271.

Drmić Marko

05.06.2017.

15.07.2018.

1.786,92

 

272.

Šibčić Zehdin

12.06.2017.

31.12.2018.

2.494,48

 

273.

Mišković Stjepan

07.06.2017.

31.12.2018.

2.517,01

 

274.

Šafradin Dragana

07.06.2017.

01.10.2018.

2.115,23

 

275.

Križanović Toni

08.06.2017.

30.11.2018.

2.383.20

 

276.

Zvonar Blažica

12.06.2017.

01.10.2018.

05.06.2018. 31.12.2018.

1.998,26

 

277.

Filipović Ivan

26.06.2017.

31.12.2018.

2.43l,20

 

278.

Lovrinović Šarić Filip

07.06.2017.

31.10.2018.

2.252,00

 

279.

Petrović Jelena

06.03.2017.

01.07.2018.

2.129.30

 

280.

Franić Jelena

03.07.2017.

31.12.2018.

2.400,00

 

281.

Hodžić Ahmet

03.07.2017.

31.12.2018.

2.400,00

282.

Hurem Emir

10.07.2017.

10.09.2017.

279,70

283.

Đananović Agan

10.07.2017.

31.12.2018.

2.374,10

284.

Miškovič Stipo

01.03.2017.

31.12.2018.

2.949.80

285.

Ribo Semir

24.07.2017.

31.12.2018.

2.315,40

286.

Baručija Mersida

01.08.2017.

31.12.2018.

2.179,24

287.

Rabljenović Siniša

01.08.2017.

31.12.2018.

2.179,24

288.

Taho Jahija

01.08.2017.

31.12.2017.

2.179,24

289.

Tarahija Husein

03.08.2017.

31.12.2017.

2.266,80

290.

Zuka Admir

03.08.2017.

31.12.2017.

659,00

291.

Bešo Mirsad

01.08.2017.

23.07.2018.

31.12.2017. 31.12.2018.

1.283,54

292.

Alihođa Anel

03.08.2017.

22.06.2018.

1.435,00

293.

Misković Violeta

16.08.2017.

31.12.2018.

2.213,20

294.

Beganović Fahrudin

14.08.2017.

31.12.2018.

2.222,60

295.

Brkan Anto

05.09.2017.

31.12.2018.

2.120,40

296.

Šipćić Almir

09.10.2017.

29.12.2017.

364,50

297.

Kalibić Muamera

23.10.2017.

23.12.2017. 19.03.2018. 01.08.2019.

490,40

 

1.270,61

298.

Žuljević Stjepan

06.11.2017.

31.12.2018.

1.850.10

299.

Sadibašić Safet

06.12.2017.

31.12.2018.

1.719,91

300.

Križanović Ivana

01.02.2018.

31.12.2018.

1.466.00

301.

Maros Marijana

12.03.2018.

31.12.2018.

1.297,70

302.

Bešo Amel

02.04.2018.

31.12.2018.

1.203.00

303.

Barućija Edin

02.04.2018.

31.12.2018.

1.203.00

304.

Hođić Samir

04.06.2018.

31.12.2018.

923.40

305.

Rajić Josip

01.06.2018.

31.12.2018.

936,40

306.

Skopljak Jadranka

16.07.2018.

31.12.2018.

743,70

307.

Križanović David

23.07.2018.

31.12.2018.

707,60

308.

Vidović Vanja

01.08.2018.

31.12.2018.

671,44

309.

Alilović Mato

25.07.2018.

31.12.2018.

698,50

310.

Rajić Marina

01.08.2018.

31.12.2018.

671,44

311.

Badrov Boris

10.09.2018.

31.12.2018.

492.50

312.

Šiš Emsad

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

313.

Mekić Nusreta

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

314.

Haskič Veledin

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

315.

Horić Sabahudin

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

316.

Delić Zilha

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855.70

317.

Zahirović Naim

01.01.2011.

31.12.2018.

11.855,70

318.

Hrustić Asim

01.04.2011.

31.12.2018.

11.505.80

319.

Subašić Irfan

10.02.2012.

31.12.2018.

10.314,10

320.

Haskić Hamid

01.08.2012.

31.12.2018.

9.603,40

321.

Mujezinović Nedim

09.09.2015.

31.12.2018.

5.180,20

322.

Karović Muradif

21.09.2015.

31.12.2018.

5.132.00

323.

Mujćić Behira

01.03.2016.

31.12.2018.

4.497,50

324.

Kalčo Safet

04.05.2016.

3L12.2018.

4.248,90

325.

Jsić Amir

01.06.2016.

31.12.2018.

4.136,70

326.

Hajdarević Hasija

08.05.2018.

31.12.2018.

1.049.30

327.

Bošnjak Marko

10.09.2018.

11.11.2018.

277,80

328

Dumanćić Vjekoslav

28.09.2012.

31.12.2018.

9.379,30

329.

Kajmak Neir

03.09.2018.

31.12.2018.

497,00

330.

Kristo Dominik

08.10.2018.

31.12.2018.

378,20

331.

Salkić Muris

08.10.2018.

31.12.2018.

378,20

332.

Banović Marinko

22.10.2018.

31.12.2018.

312,00

333.

Vuković Franjo

12.11.2018.

31.12.2018.

219,80

334.

Mišković Ivanka

30.05.1994.

30.11.2005.

11.256.60

335.

Dumančić Nevenka

30.05.1994.

31.12.2001.

6.522,53

336.

Križanac Slavica

30.05.1994.

31.12.2005.

11.366.20

337.

Šutić Dragan

30.05.1994.

16.06.2008.

15.029,39

338.

Mujezinović Senija

30.05.1994.

05.04.2004.

1.569,50

339.

Ljubićić Ljubica

30.05.1994.

27.08.2007.

13.734,70

340.

Nada Šarić

30.05.1994. 01.01.2005.

31.12.2000. 31.01.2007.

8.372,45

 

341.

Rajić Miškovič Stipo

23.12.1995.

31.12.2001.

5.197.80

342.

Blaž Lidija

31.05.1994. 01.01.1998.

31.12.1995. 22.02.2002.

4.988,00

343.

Vlatković Ivica

23.12.1993.

31.12.2008.

14.658.10

344.

Kocaj Zdenka

30.05.1994.

30.06.1998.

3.466,10

345.

Petrović Milena

30.05.1994.

31.12.2001.

6.22l.00

 

UKUPNO:

 

 

2.171.661,04

 

 

II

 

 

U Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/PIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/19), tačka III, briše se.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1448/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.