Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 40. Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 40. Skupštine Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, zakazane za dan 18.12.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1446/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.