Na temelju članka 46. stavak (3) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O OTPISU NENAPLATIVIH I ZASTARJELIH

POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA ZAVODU

ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja iz prethodnih godina Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 33.043,32 KM (slovima; tridesettrihiljadečetrdesettri i 32/100 KM), a obuhvata potraživanja prema:

 

Naziv kupca-dužnika

Iznos

Period nastanka potraživanja

Općina Zavidovići

2.500,00 KM

2015.

IRM Company d.o.o. Tuzla

2.874,00 KM

2013.

Hotel Imzit d.o.o. Sarajevo

4.680,00 KM

2013.-2016.

Metalno d.d. Zenica

1308,70 KM

2013.-2016.

Prestige d.o.o. Sarajevo

13.835,00 KM

2012.-2014.

IKP Komunalno Ljubuški

3.964,80 KM

2014.

Zvečevo-Lasta d.d. Čapljina

1.329,09 KM

2013.-2015.

Barpeh d.o.o. Čitluk

1.055,00 KM

2012.

J.N. Junita Sifoki Brijeg

889,73 KM

2013.

MZI d.o.o. Mostar

376,00 KM

2015.

Šafrani d.o.o. Banja Luka

231,00 KM

2015.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1416/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.