Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA UNION BANKA D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Maji (Pavo) Vanjek daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 37. izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućim naputkom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda na 37. izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo, zakazanoj na dan 11.12.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1404/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.