Na temelju članka 12. stavak (5) Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/08), a u svezi sa čl. 29. stavak (4) i 31. Zakona o ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/92, 8/93, 13/94), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE

DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić za imenovanje Mevlide Bandić za vršitelja dužnosti direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine -Pazarić, na razdoblje od najduže 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja, odnosno do okončanja natječajne procedure za imenovanje direktora.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1392/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.