Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR,

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, i to:

1) Karmela Miletić,

2) Ivo Vincetić,

3) Ivica Krivić,

4) Bozo Perić,

5) Midhat Arpadžić, i

6) Ivanka Galić.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1384/2019

28. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.