Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

RAZRJEŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA

HZ HB" D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, radi isteka mandata.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1383/2019

28. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.