Temeljem članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi članka 81. stavak (3) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. hitnoj sjednici, održanoj 22.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O POVEĆANJU NAJNIŽIH MIROVINA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se povećanje iznosa najniže mirovine u postotku 3,2% počev od 01. siječnja 2019. godine.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 156/2019

22. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.