Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 81. stav (3) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. hitnoj sjednici, održanoj 22.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O POVEĆANJU NAJNIŽIH PENZIJA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se povećanje iznosa najniže penzije u procentu 3,2% počev od 01. januara 2019. godine.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 156/2019

22. februara 2019. godine

Sarajevo

 

pREMIJER

Fadil Novalić, s. r.