Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE

UGOVORA I OPERATIVNIH PRIRUČNIKA ZA

IMPLEMENTACIJU PROJEKATA IZ PROGRAMA

UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - TRANSFER ZA

IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA" U IZNOSU

OD 153.000.000,00 KM UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na potpisivanje Ugovora o implementaciji projekata i pratećih operativnih priručnika za projekte odobrene Odlukom Vlade Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/18) o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - transter za izgradnju autocesta i brzih cesta" u ukupnom iznosu od 153.000.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Za potpisivanje Ugovora o implementaciji projekata ovlašćuju se federalni ministar prometa i komunikacija i odgovorna osoba ispred implementatora projekata.

 

 

II

 

 

Za provođenje ove odluke se zadužuju Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 147/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.